Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 PLN

Tytuł Data publikacji
Sporządzenie planu ogólnego Gminy Widuchowa
Minął termin składania ofert
2024-07-01 14:39:38
"Remont dróg gminnych w Widuchowej i Krzywinie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Minął termin składania ofert
2024-06-07 12:30:00
"Budowa, modernizacja i wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie gminy Widuchowa" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
Minął termin składania ofert
2024-03-29 14:45:00
"Przebudowa dróg w Krzywinie i Rynicy" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
Minął termin składania ofert
2024-03-14 14:45:00
Zakup i dostawa zabudowy asenizacyjnej z funkcją oczyszczania kanalizacji na podwoziu, na potrzeby Gminy Widuchowa
Minął termin składania ofert
2024-01-18 13:45:00
„Przebudowa dróg gminnych w Ognicy i Marwicach”
Minął termin składania ofert
2023-12-18 14:45:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa
Minął termin składania ofert
2023-08-29 09:15:00
Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Krzywin, gm. Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2023-07-31 17:30:00
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną od 04 września 2023 roku do 21 czerwca 2024 roku.
Minął termin składania ofert
2023-07-13 14:15:00
"Wymiana źródła ciepła w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa"
Minął termin składania ofert
2023-07-10 15:20:00
„Malowanie elewacji budynku szkoły w Krzywinie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Minął termin składania ofert
2023-04-07 14:18:53
"Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię CO-CWU opalaną olejem opałowym" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Minął termin składania ofert
2023-02-01 13:10:00
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Widuchowa" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Minął termin składania ofert
2022-12-05 13:50:00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową ul. Polna w miejscowości Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2022-11-15 14:32:56
"Remont drogi gminnej w Żarczynie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
Minął termin składania ofert
2022-09-29 11:32:47
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną od 01 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku.
Minął termin składania ofert
2022-07-15 11:20:00
Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu : Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Minął termin składania ofert
2022-06-20 14:45:48
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Widuchowa obejmująca ulice: Żeromskiego, Szkolną na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z Placem Mieszka I, plac Mieszka I.
Minął termin składania ofert
2022-04-22 15:05:40
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych
Minął termin składania ofert
2022-04-14 15:32:58
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Widuchowa obejmująca ulice: Żeromskiego, Szkolną od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z Placem Mieszka I, plac Mieszka I
Minął termin składania ofert
2022-04-01 10:35:00
Przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna w Widuchowej
Minął termin składania ofert
2020-11-20 11:13:46
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku.
Minął termin składania ofert
2020-08-05 09:34:32
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg na zadanie pn. "Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Bolkowice i Kłodowo".
Minął termin składania ofert
2020-04-28 16:06:12
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIDUCHOWA
Minął termin składania ofert
2019-12-13 16:29:38
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widuchowa
Minął termin składania ofert
2019-12-02 21:20:49
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego.
Minął termin składania ofert
2019-11-22 14:59:46
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku.
Minął termin składania ofert
2019-08-09 20:49:12
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, dotyczącego realizacji zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej
Minął termin składania ofert
2019-03-28 14:39:45
Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Żarczyn i Widuchowa
Minął termin składania ofert
2019-03-13 13:28:30
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej
Minął termin składania ofert
2019-02-05 21:28:13
Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa
Minął termin składania ofert
2019-01-14 16:04:13
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-11-20 15:41:37
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice - zamówienie z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2018-10-31 14:22:06
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice
Minął termin składania ofert
2018-10-05 14:14:33
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej - zamówienie z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2018-08-23 15:15:02
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej - zamówienie z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2018-08-17 13:24:28
Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa
Minął termin składania ofert
2018-08-07 13:42:25
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice
Minął termin składania ofert
2018-08-03 07:42:00
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej
Minął termin składania ofert
2018-07-25 10:15:40
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie
Minął termin składania ofert
2018-07-19 21:57:49
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice
Minął termin składania ofert
2018-07-06 16:51:25
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2018
Minął termin składania ofert
2017-12-01 21:12:39
Przebudowa drogi w Marwicach
Minął termin składania ofert
2017-10-18 11:37:06
Przebudowa drogi w Marwicach
Minął termin składania ofert
2017-09-26 14:30:55
Przebudowa drogi w Marwicach
Minął termin składania ofert
2017-09-07 10:42:10
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2017
Minął termin składania ofert
2017-07-29 00:55:57
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Widuchowa w okresie od 1 stycznia 2018
Minął termin składania ofert
2017-04-27 15:15:11
Przebudowa drogi do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km
Minął termin składania ofert
2016-10-17 14:07:51
Przebudowa drogi do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km.
Minął termin składania ofert
2016-09-29 18:49:44
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowanych w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku szkolnym 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-07-28 00:00:56
Przebudowa drogi do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km
Minął termin składania ofert
2016-07-27 18:42:16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa w 2017r.
Minął termin składania ofert
2016-07-26 23:38:03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Widuchowa w latach 2016-2022.
Minął termin składania ofert
2015-12-03 10:33:07
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Widuchowa w okresie od 1 stycznia 2017r.
Minął termin składania ofert
2015-12-02 14:47:30
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2015-10-15 15:05:03
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa
Minął termin składania ofert
2015-07-30 14:16:56
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa
Minął termin składania ofert
2015-07-16 10:19:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa
Minął termin składania ofert
2015-06-18 15:26:24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w latach 2014/2015,2015/2016, 2016/2017.
Minął termin składania ofert
2014-07-07 13:02:19
Wykonanie zamówień uzupełniających do zadania pn. Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowe
Minął termin składania ofert
2013-09-13 10:30:00
Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej
Minął termin składania ofert
2013-09-13 10:27:13
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2013-07-02 13:56:05
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich we wsiach Pacholęta, Żelechowo, Kłodowo, Rynica, Czarnówko, Bolkowice i Żarczyn w Gminie Widuchowa
Minął termin składania ofert
2013-02-04 12:12:03
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej".
Minął termin składania ofert
2012-09-28 14:00:05
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Minął termin składania ofert
2012-09-18 11:50:52
Gmina Widuchowa ogłasza o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami
Minął termin składania ofert
2012-09-04 12:58:22
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie sali gimnastycznej w Krzywinie
Minął termin składania ofert
2012-08-24 14:24:58
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach projektu pn. "Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz, Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic".
Minął termin składania ofert
2012-08-08 10:40:00
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich we wsiach Pacholęta, Żelechowo, Kłodowo, Rynica, Czarnówko, Bolkowice i Żarczyn w Gminie Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2012-07-20 16:04:40
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzeń w ramach projektu pn. "Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz, Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic"
Minął termin składania ofert
2012-07-19 13:53:33
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i ustawienie rzeźby bartnika w Krzywinie, ogrodnika w Ognicy, rybaka w Widuchowej oraz rolnika w Żelechowie w ramach projektu
Minął termin składania ofert
2012-07-17 15:11:36
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na budowę miejsc postojowych z zadaszeniem w ramach projektu "Budowa miejsc postojowych z zadaszeniem i wyposażeniem a także ustawienie rzeźb promujących Gminę przy szlaku turystycznym w Gminie Widuchowa - Krzywin, Marwice, Ognica, Pacholęta, Rynica, Widuchowa, Żelechowo"
Minął termin składania ofert
2012-07-17 14:49:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej w Krzywinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".
Minął termin składania ofert
2012-06-26 09:13:39
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2011-11-10 15:41:30
GMINA WIDUCHOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA
Minął termin składania ofert
2011-11-08 12:59:17
Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa."
Minął termin składania ofert
2011-11-04 11:08:55
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej.
Minął termin składania ofert
2011-07-20 14:53:39
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2011-06-15 14:12:41
Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2011-05-25 13:57:11
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Minął termin składania ofert
2011-04-19 14:45:40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na "Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014".
Minął termin składania ofert
2011-04-13 14:48:42
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Minął termin składania ofert
2011-04-01 09:07:40
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie świetlicy w Żelechowie w ramach projektu "Wzrost kultury na wsi - rozbudowa świetlicy w Żelechowie".
Minął termin składania ofert
2010-11-29 11:04:36
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony nr ZGK-ZP-1/10 o wartości poniżej 193.000 Euro na: zakup bezgotówkowy przy użyciu kart elektronicznych paliw płynnych do pojazdów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2010-11-04 14:53:17
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2010-07-16 14:40:31
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap III - wykonanie warstwy rekultywacyjnej.
Minął termin składania ofert
2010-07-09 08:56:29
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2010-06-24 12:59:39
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2010-06-21 12:44:30
Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi Żelechowo-Kiełbice".
Minął termin składania ofert
2010-05-24 14:00:39
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo-Kłodowo, Żelechowo-Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2010-05-24 13:26:37
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy świetlicy w Żelechowie.
Minął termin składania ofert
2010-04-09 12:07:50
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. Św. Anny w Babinku".
Minął termin składania ofert
2010-02-18 14:49:46
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarczyn.
Minął termin składania ofert
2010-02-04 09:46:54
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pacholęta.
Minął termin składania ofert
2010-02-04 09:45:36
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Ognica.
Minął termin składania ofert
2010-02-04 09:43:30
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.Etap II - wykonanie warstwy izolacyjnej.
Minął termin składania ofert
2009-11-26 14:08:25
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony nr ZGK-ZP-1/09 o wartości poniżej 211.000 euro na: zakup bezgotówkowy przy użyciu kart elektronicznych paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2009-11-20 11:07:28
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy w Lubiczu.
Minął termin składania ofert
2009-10-23 09:08:58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010 , 2010/2011
Minął termin składania ofert
2009-08-11 13:37:34
Przetarg nieograniczony o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej w Krzywinie wraz niezbędną infrastrukturą techniczną
Minął termin składania ofert
2009-07-30 14:06:52
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011
Minął termin składania ofert
2009-07-16 10:29:25
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2009-07-10 13:00:31
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. Św. Anny w Babinku".
Minął termin składania ofert
2009-06-26 09:47:37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011
Minął termin składania ofert
2009-06-24 08:46:07
Przetarg nieograniczony o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej w Krzywinie wraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
Minął termin składania ofert
2009-06-09 15:19:19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011
Minął termin składania ofert
2009-06-01 15:18:29
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem wykonanie boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2009-05-15 12:13:18
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2009-05-06 14:00:39
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony nr ZGK-ZP-1/08 o wartości poniżej 211.000 euro na: zakup bezgotówkowy przy użyciu hart elektronicznych paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2008-11-18 11:58:06
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2008-05-30 11:47:54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2008/2009.
Minął termin składania ofert
2008-05-30 11:34:36
Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Przebudowa drogi transportu rolniczego Żelechowo-Polesiny.”
Minął termin składania ofert
2008-04-21 15:02:16
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony nr ZGK/11/07 o wartości poniżej 211.000 euro na zakup bezgotówkowy przy użyciu kart elektronicznych paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2007-11-16 11:20:12
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej.
Minął termin składania ofert
2007-11-08 10:08:58
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej.
Minął termin składania ofert
2007-11-05 10:18:46
Ochotnicza Straż Pożarna w Ognicy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt. lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Minął termin składania ofert
2007-08-14 15:47:39
Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60 000 euro na zadanie: „Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego
Minął termin składania ofert
2007-05-10 10:12:01
Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60 000 euro na zadanie: „Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego”.
Minął termin składania ofert
2007-03-27 11:31:07
Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej ogłasza, że przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do kotłowni szkolnej.
Minął termin składania ofert
2006-11-27 13:25:51
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń:- pomieszczenie gospodarcze przy sali konferencyjnej,- korytarz przy schodach do sali konferencyjnej, w Urzędzie Gminy Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2006-11-20 15:25:23
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów dróg o nawierzchniach asfaltowych w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2006-10-05 12:10:00
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 25,97 m2 w budynku nr 19 w Kłodowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 15,30 m2 oraz i udziału w 1800/10000 części w częściach wspólnych budynków i w działkach gruntu nr 144/5, 144/6 o łącznej powierzchni 0,1846 ha.
Minął termin składania ofert
2006-09-11 11:22:54
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 111/2 i 111/3 obręb Rynica
Minął termin składania ofert
2006-09-11 11:20:56
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie OGNICA przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Minął termin składania ofert
2006-09-11 11:19:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placów zabawowo-rekreacyjnych w Rynicy, Kłodowie, Bolkowicach, Marwicach, Pacholętach, Czarnówku oraz na terenie Przedszkola w Widuchowej i Szkoły Podstawowej w Krzywinie.
Minął termin składania ofert
2006-09-06 12:20:47
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej na werandzie budynku Urzędu Gminy Widuchowa.
Minął termin składania ofert
2006-09-05 15:22:40
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placów zabawowo-rekreacyjnych w Rynicy, Kłodowie, Bolkowicach, Marwicach, Pacholętach, Czarnówku oraz na terenie Przedszkola w Widuchowej i Szkoły Podstawowej w Krzywinie.
Minął termin składania ofert
2006-08-25 14:10:28
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 124 o pow. 0,07 ha położonej w obr. Marwice.
Minął termin składania ofert
2006-07-14 11:13:17
Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów dróg o nawierzchniach asfaltowych oraz wykonanie nawierzchni z frezów bitumicznych w Widuchowej.
Minął termin składania ofert
2006-07-13 13:33:17
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/9 o pow. 0,0161 ha położonej w obr. Lubicz.
Minął termin składania ofert
2006-07-06 15:25:05
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych (działki nr 204/7, 204/8 i 204/10) położonych w obrębie Lubicz.
Minął termin składania ofert
2006-07-06 15:24:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
18 maj 2003

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
18 maj 2003, godz. 20:09

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
01 kwi 2022, godz. 11:40