Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.Etap II - wykonanie warstwy izolacyjnej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 420, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 101)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.
Etap II - wykonanie warstwy izolacyjnej.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wymagany termin realizacji - 24.12.2009 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 04.12.2009 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Dopuszcza się możliwość składania zamówień uzupełniających przewidzianych art. 67 Prawo zamówień publicznych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Anna Sobczyńska - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 40

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.

4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Owarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2009 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie wysypisko.doc (DOC, 30.00Kb) 2009-11-26 14:08:25 415

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ wysypisko.doc (DOC, 127.00Kb) 2009-11-26 14:08:25 138
specyfikacje techniczne.rar (RAR, 1.07Mb) 2009-11-26 14:17:54 117

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja-Przedmiar ofertowy.XLS (XLS, 20.00Kb) 2009-11-27 14:48:02 427

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA NA TABLICA OGA ..doc (DOC, 20.50Kb) 2009-12-04 13:14:12 438

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
umowa skladowisko odpadow.doc (DOC, 24.50Kb) 2009-12-14 14:58:42 409

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 lis 2009, godz. 14:08

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 lis 2009, godz. 14:08