Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2023 roku

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XLVI/354/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.

19.01.2023 r.

poz.772
z 01.02.2023 r.

2.

Nr XLVI/359/2023

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

19.01.2023 r.

poz.773
z 01.02.2023 r.

3.

Nr XLVI/360/2023

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

19.01.2023 r.

poz.775
z 01.02.2023 r.

4.

Nr XLVI/362/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

19.01.2023 r.

poz.778
z 01.02.2023 r.

5.

Nr XLVI/363/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.

19.01.2023 r.

poz.780
z 01.02.2023 r.

6.

Nr XLVII/364/2023

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2023 rok.

23.02.2023 r.

poz. 1571
z 07.03.2023 r.

7.

Nr XLVII/366/2023

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa.

23.02.2023 r.

poz. 1572
z 07.03.2023 r.

8.

Nr XLVII/367/2023

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

23.02.2023 r.

poz. 1573
z 07.03.2023 r.

9.

Nr XLVIII/373/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.

23.03.2023 r.

poz. 2017
z 31.03.2023 r.

10.

Nr XLVIII/375/2023

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

23.03.2023 r.

poz.2018
z 31.03.2023 r.

11.

Nr XLVIII/376/2023

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23.03.2023 r.

poz. 1942
z 28.03.2023 r.

12.

Nr XLIX/383/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.

27.04.2023 r.

poz. 2920
z 09.05.2023 r.

13.

Nr XLIX/384/2023

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

27.04.2023 r.

poz. 2972
z 12.05.2023 r.

14.

Nr L/386/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. 25.05.2023 r. poz. 3349
z 07.06.2023 r.
15.

Nr LII/394/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. 29.06.2023 r. poz. 3972
z 10.07.2023 r.
16.

Nr LII/397/2023

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Widuchowa i nadania jej statutu 29.06.2023 r. poz. 3974
z 10.07.2023 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 maj 2023, godz. 09:26

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
21 lip 2023, godz. 08:11