Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 PLN


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren cmentarza ewangelickiego w Pacholętach" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Programu Odbudowy Zabytków. 2024-02-06 15:22:25
Zapytanie ofertowe: "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Widuchowej i jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa". 2023-08-31 13:22:24
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ogłoszonego przez Beneficjenta projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyf 2022-04-06 13:52:45
Zapytanie ofertowe - "Remont drogi gminnej w miejscowości Żarczyn (działka nr 300 w obrębie ewidencyjnym Żarczyn)" 2020-10-16 13:59:35
Zapytanie ofertowe - " Wykonanie analiz ryzyka wskazanych w Ustawie Prawo Wodne dla następujących wody: Bolkowice, Czarnówko, Krzywin, Ognica, Rynica, Widuchowa, Żelechowo" 2020-05-04 15:17:13
Zapytanie ofertowe - "Wykonanie aktualizacji/weryfikacji aglomeracji Widuchowa do VI KPOŚ wynikającej z Ustawy Prawo Wodne" 2020-03-19 14:44:23
Zapytanie ofertowe - " Wykonanie analiz ryzyka wskazanych w Ustawie Prawo Wodne dla następujących wody: Bolkowice, Czarnówko, Krzywin, Ognica, Rynica, Widuchowa, Żelechowo" 2020-03-19 14:37:36
Zapytanie ofertowe - "Świadczenie kompleksowej usługi przygotowania dokumentacji w zakresie budowy i eksploatacji PSZOK, na terenie Gminy Widuchowa". 2020-03-12 16:34:48
Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Widuchowa- zapytanie ofertowe 2020-03-05 16:09:39
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- zapytanie ofertowe 2020-03-05 16:06:45
Zapytanie ofertowe- ,, Wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa w 2020 r. ' - (artykuł stracił ważność) 2020-02-07 15:27:52
Zaproszenie do złożenia oferty - nazwa zamówienia "Przebudowa fragmentu mieszkania na I piętrze - wydzielenie pomieszczenia łazienki w budynku mieszkalnym, usytuowanym przy ul. Żeromskiego 1/3, 74-120 Widuchowa" 2020-01-27 13:12:42
Zapytanie ofertowe- ,, Przygotowanie projektów decyzji urbanistycznych w 2020 r.' 2020-01-21 12:56:36
Zapytanie ofertowe- ,, Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa oraz Strategia Odnowy Miejscowości na lata 2020-2030'. - (artykuł stracił ważność) 2020-01-21 12:51:43
Zaproszenie do złożenia oferty - nazwa zamówienia "Przebudowa fragmentu mieszkania na I piętrze - wydzielenie pomieszczenia łazienki w budynku mieszkalnym, usytuowanym przy ul. Żeromskiego 1/3, 74-120 Widuchowa" - (artykuł stracił ważność) 2019-10-31 12:07:38
Zapytanie ofertowe- Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa oraz Strategia Odnowy Miejscowości na lata 2020-2030 2019-10-23 07:34:08
Zapytanie ofertowe- ,, Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Widuchowa ' - (artykuł stracił ważność) 2019-10-22 14:08:35
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Remont instalacji kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pacholęta". 2019-10-15 14:39:49
Zapytanie ofertowe - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030 oraz planów odnowy miejscowości: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Kłodowo, Krzywin, Lubicz, Marwice, Ognica, Pacholęta, Polesiny, Rynica, Widuchowa, Żarczyn, Żelechowo na lata 2020-2030 2019-10-02 12:53:17
Zaproszenie do złożenia oferty - nazwa zamówienia "Przebudowa fragmentu mieszkania na I piętrze - wydzielenie pomieszczenia łazienki w budynku mieszkalnym, usytuowanym przy ul. Żeromskiego 1/3, 74-120 Widuchowa" 2019-10-01 08:25:24
Zaproszenie do złożenia oferty - nazwa zamówienia "Kompleksowe przygotowanie Gminy Widuchowa do wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi". - (artykuł stracił ważność) 2019-09-06 09:18:59
Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach Czarnówko i Żarczyn 2019-07-26 15:36:49
zapytanie ofertowe -Wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie - (artykuł stracił ważność) 2019-03-12 14:44:28
zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru w związku z przebudową ulicy Bulwary Rybackie 2018-10-01 14:46:54
Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2018/2019 2018-08-23 15:02:17
Przebudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin 2018-06-08 15:49:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
18 maj 2003

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
18 maj 2003, godz. 20:09

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
01 kwi 2022, godz. 11:41