Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 651/2023
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 08 lutego 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa dotyczących uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 ust.2 i § 7 ust.4 Uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy  Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.1987) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa:  Sołectwa Bolkowice, Sołectwa Czarnówko, Sołectwa Dębogóra, Sołectwa Kłodowo, Sołectwa Krzywin, Sołectwa Lubicz, Sołectwa Marwice, Sołectwa Ognica, Sołectwa Pacholęta, Sołectwa Polesiny, Sołectwa Rynica, Sołectwa Widuchowa, Sołectwa Żarczyn, Sołectwa Żelechowo.
2.Celem konsultacji jest zebranie opinii, wniosków i uwag mieszkańców na temat zapisów w projektach statutów, o których mowa w ust. 1.

§ 2.1.Konsultacje, które będą miały zasięg ogólnogminny przeprowadzone będą w terminie od 08 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie otwartych spotkań z mieszkańcami wszystkich sołectw Gminy Widuchowa.

§ 3.Konsultacje polegać będą na zamieszczeniu projektów statutów sołectw Gminy Widuchowa na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej Gminy Widuchowa www.widuchowa.pl w zakładce Konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.widuchowa.pl w zakładce Konsultacje społeczne i zebraniu opinii, wniosków, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie wyżej wymienionych projektów statutów.

§ 4.1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie, które zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

2. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących i mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Gminy podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Widuchowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
sprawozdanie konsultacje (PDF, 212.03Kb) 2023-03-20 11:17:45 19
Statut Sołectwa Bolkowice (PDF, 197.35Kb) 2023-02-08 15:00:34 15
Statut Sołectwa Czarnówko (PDF, 196.63Kb) 2023-02-08 15:00:34 14
Statut Sołectwa Dębogóra (PDF, 196.68Kb) 2023-02-08 15:00:34 19
Statut Sołectwa Kłodowo (PDF, 196.89Kb) 2023-02-08 15:00:34 9
Statut Sołectwa Krzywin (PDF, 196.73Kb) 2023-02-08 15:00:34 22
Statut Sołectwa Lubicz (PDF, 196.70Kb) 2023-02-08 15:00:34 14
Statut Sołectwa Marwice (PDF, 196.72Kb) 2023-02-08 15:00:34 14
Statut Sołectwa Ognica (PDF, 196.83Kb) 2023-02-08 15:00:34 14
Statut Sołectwa Pacholęta (PDF, 196.68Kb) 2023-02-08 15:00:34 12
Statut Sołectwa Polesiny (PDF, 196.66Kb) 2023-02-08 15:00:34 14
Statut Sołectwa Rynica (PDF, 196.77Kb) 2023-02-08 15:00:35 13
Statut Sołectwa Widuchowa (PDF, 197.07Kb) 2023-02-08 15:00:35 17
Statut Sołectwa Żarczyn (PDF, 197.07Kb) 2023-02-08 15:00:35 16
Statut Sołectwa Żelechowo (PDF, 197.11Kb) 2023-02-08 15:00:35 16
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lut 2023, godz. 14:50

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
20 mar 2023, godz. 11:17