Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Przebudowa drogi transportu rolniczego Żelechowo-Polesiny.”


Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Na zadanie:
„Przebudowa drogi transportu rolniczego Żelechowo-Polesiny.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widuchowa, do kontaktów: Janina Stojek, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255 w.30 fax 091 4167255, e-mail: geodezja@widuchowa.pl., www.widuchowa.pl.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.) Nazwa: „Przebudowa drogi transportu rolniczego Żelechowo-Polesiny”
2.) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej o długości 3.695m i szerokości 4 m na nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm
Podstawą do określenia zakresu zamówienia i ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia, które są integralną częścią SIWZ.
3.) Miejsce wykonywania robót budowlanych: Polesiny, Żelechowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, Polska.
4) Termin wykonania: do 15.10.2008r.
5) Wymagane wadium: nie jest wymagane
6) Warunki uczestnictwa
- oferent spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- prowadzi działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 2 lata
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- posiada doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 2 lat, co najmniej 2 robót budowlanych możliwie zbliżonych do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln PLN każda
6) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: www.widuchowa.bip. lub Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój 25
7) Termin składania ofert: do 14.05.2008r. do godz. 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, pokój 23
8) Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
9) Kryterium wyboru ofert- cena 100%
10) Termin związania ofertą: 30dni
11) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.05.2008r. godzina 11.00, Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, sala konferencyjna


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie na droge elechowo-Polesiny.doc (DOC, 28.50Kb) 2008-04-21 15:02:16 427

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PROJEKT BUDOWLANY wykonwaczy.doc (DOC, 132.00Kb) 2008-04-21 15:02:16 153
SIWZ droga elechowo-Polesiny.doc (DOC, 196.00Kb) 2008-04-21 15:03:29 82
Specyfikacja techniczna i przedmiary robot.doc (DOC, 666.00Kb) 2008-04-21 15:04:07 77

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyja nienia do SIWZ.pdf (PDF, 162.42Kb) 2008-05-08 09:32:13 470
Zapytanie Eurovia Polska S.A. do SIWZ.pdf (PDF, 685.13Kb) 2008-05-08 09:28:46 535

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wynikach postepowania.doc (DOC, 24.50Kb) 2008-05-15 12:54:54 403

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania na droge.doc (DOC, 25.00Kb) 2008-05-29 07:33:57 404

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
21 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
21 kwi 2008, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
21 kwi 2008, godz. 15:02