Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy w Lubiczu.


 

Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 420, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 101)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu świetlicy w Lubiczu.

Zakres robót obejmuje między innymi:

  1. roboty remontowe elewacyjne

  2. ocieplenie budynku

  3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

  4. wymiana instalacji centralnego ogrzewania

  5. wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

  6. malowanie ścian i podłóg

  7. wykonanie posadzek

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze.

Kod CPV- 45000000 - 7 Roboty budowlane

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2009r.

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

a w szczególności:

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

dysponują potencjałem technicznym,

spełniają warunki SIWZ .

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia

 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

6 . Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 13 listopada 2009r. do godz. 10.00 w w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.23

7.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

8.Kryterium wyboru ofert - cena 100%

9. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek - tel. ( 091) 41-67- 255 w.30

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2009r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie lubicz.doc (DOC, 26.50Kb) 2009-10-23 09:08:59 426

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ Lubicz.pdf (PDF, 251.29Kb) 2009-10-23 09:08:59 363
zal. do SIWZ-Przedmiar Robot.pdf (PDF, 90.79Kb) 2009-10-23 09:10:21 343

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 24.00Kb) 2009-11-10 14:35:42 421

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
info o wynikach postepowania sw.lubicz.doc (DOC, 27.50Kb) 2009-11-16 10:46:40 602

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
umowa remont swietlicy.doc (DOC, 20.00Kb) 2009-11-26 14:29:44 404

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
23 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
23 paź 2009, godz. 09:08

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
23 paź 2009, godz. 09:08