Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.


GMINA WIDUCHOWA

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Ogłasza przetarg nieograniczony

na przewozy szkolne na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty cenowej wg. specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do 26 czerwca 2008 r. do godz. 9.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 23.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa www.bip.widuchowa.pl od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest Bogusława Siebert, tel. 4167-255, wew.36.

4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2008 r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium ceny.

8.Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o przedłużenie 30 dniowego terminu związania oferenta złożoną przez niego ofertą, od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 26 czerwca 2008 r

9. Oferent winien wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł - słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty zgodnie z art. 45 ust.6 Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BS Gryfino Filia Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003, z dopisem „Przetarg na przewozy szkolne”.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie na przewozy szkolne.doc (DOC, 27.50Kb) 2008-05-30 11:47:54 425

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal.1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 31.50Kb) 2008-05-30 11:48:03 115
zal.2 - oA wiadczenie.doc (DOC, 25.50Kb) 2008-05-30 11:48:10 98
zal.3 - wykaz zrealizowanych zamowien.doc (DOC, 27.00Kb) 2008-05-30 11:48:18 118
zal.4 - umowa.doc (DOC, 56.50Kb) 2008-05-30 11:48:44 138
SIWZ na przewozy szkolne.doc (DOC, 72.50Kb) 2008-05-30 11:47:54 124

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Modyfikacja SIWZ.jpg (JPG, 419.57Kb) 2008-06-06 08:57:16 395

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyniki postA powania na dowozy.pdf (PDF, 21.69Kb) 2008-06-26 13:00:53 418

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamA wienia.doc (DOC, 25.00Kb) 2008-07-04 12:53:45 402

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
30 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
30 maj 2008, godz. 11:47

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
30 maj 2008, godz. 11:47