Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010 , 2010/2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej , ul. Grunwaldzka 8 ,

74-120 Widuchowa , tel./fax (091) 4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z póz.zm. )

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOŻYWIANIE  DZIECI W SZKOŁACH  NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 , 2010/2011

Zamawiający : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej ,

ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa  , woj. zachodniopomorskie ,

tel. 091 4167255 w. 28 , fax  091 4167255 ,

e-mail : gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest :

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie w roku szkolnym 2009/2010 , 2010/2011, prowadzenie stołówki w Zespole Szkół                   w Widuchowej , dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie .

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego : ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 19.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej : www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia :  w czasie trwania roku szkolnego od połowy miesiąca września (pierwszy dzień dożywiania to poniedziałek po 10 września) do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2009/2010 , 2010/2011

Warunki : w przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy :

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223 poz.1665 tj. z późn. zm.) i spełniają warunki zawarte       w art. 22 ust. 1 w/w ustawy ,

- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Kryteria oceny ofert : Cena – 100 %

Nie dopuszcza się : składania ofert częściowych i wariantowych .

Oferty należy składać : w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.08.2009 r.  do godz. 10.00 pok. nr 19

Otwarcie ofert : nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.08.2009 r. o godz. 10.30 pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od

daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Ewa Smulska –  starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Widuchowej , tel./fax.(091) 416 72 55 w. 28

                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                         Społecznej w Widuchowej

                                                                                                  Jolanta Żygadło

Widuchowa , dnia 10.08.2009 r


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ops.doc (DOC, 33.00Kb) 2009-08-11 13:55:07 589

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze oferty.doc (DOC, 28.50Kb) 2009-08-24 10:08:44 450

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Sobczyńska

Data wytworzenia:
11 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Anna Sobczyńska

Data publikacji:
11 sie 2009, godz. 13:37

Osoba aktualizująca informacje

Anna Sobczyńska

Data aktualizacji:
11 sie 2009, godz. 13:37