Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placów zabawowo-rekreacyjnych w Rynicy, Kłodowie, Bolkowicach, Marwicach, Pacholętach, Czarnówku oraz na terenie Przedszkola w Widuchowej i Szkoły Podstawowej w Krzywinie.


OGŁOSZENIE

GMINA WIDUCHOWA
74-120 WIDUCHOWA
ul. Grunwaldzka 8
tel./091/41 67255 fax. /091/ 41 67281

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartości 60.000 EURO na zadanie pn.

BUDOWA PLACÓW ZABAWOWO-REKREACYJNYCH W RYNICY, KŁODOWIE, BOLKOWICACH, MARWICACH, PACHOLĘTACH, CZARNÓWKU ORAZ NA TERENIE PRZEDSZKOLA W WIDUCHOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWINIE.

Wspólny słownik zamówień (CPV) - 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego /pokój nr 25/ w godz. 7.00-15.00lub ze strony internetowej UG (www.widuchowa.bip.pl).

2. Przedmiot zamówienia:
Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych w Rynicy, Kłodowie, Bolkowicach, Marwicach, Pacholętach i Czarnówku oraz na terenie Przedszkola w Widuchowej i Szkoły Podstawowej w Krzywinie.
Wyposażenie placu składa się z pojedynczych obiektów, które po złożeniu stanowią zestaw zabawowo-rekreacyjny.
W Rynicy, Kłodowie, Bolkowicach, Marwicach, Pacholętach i Czarnówku planuje się do realizacji następujący skład zestawu:
a) zestaw 3 wież z podestem, drabinką, ślizgiem
b) bujak na sprężynie Słoń
c) domek szałas z huśtawką
d) domek Jaga z ławeczką w środku
e) huśtawka do zestawu 3 wież
Na terenie Przedszkola w Widuchowej i Szkoły Podstawowej w Krzywinie plac zabawowo-rekreacyjny składa się z zestawu 3 wież z podestem, drabinką i ślizgiem.

Wymagane materiały:
Drewno - toczone cylindrycznie lub klejone wzdłużnie o średnicy od 6 cm do 14 cm impregnowane środkiem nie stanowiącym zagrożenie ekologicznego posiadającym atest higieniczny.
Sklejka - wodoodporna o wysokiej wytrzymałości laminowania i malowania.
Stal - nierdzewna lub ocynkowana malowana.
Łańcuchy - o małych galwanizowanych ogniwach gr. 5mm.
Zjeżdżalnia - wykonana z blachy nierdzewnej gr.2,5 mm lub z laminatu.
Śruby - ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowejkapsułce.
Kotwy - stalowe do posadowienia elementów konstrukcyjnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5. Termin realizacji zamówienia - do 31.10.2006 r.

6. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w terminie do dnia 04.09.2006r. do godz. 10.00

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 04.09.2006 r. o godz. 10.15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa.

8. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177),
b. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publiczny (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
c. Złożą ważną ofertę spełniającą wszystkie warunki postawione w SIWZ

9.Kryterium oceny ofert - cena 100%

10. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie zart. 45 ust. 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych.

11. Termin związania z ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Uprawnieni do kontaktów z ofertami:
Szymon Narożański, pok. nr. 25Tel. (0-91) 41 67255 w. 40


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGLOSZENIE.doc (DOC, 31.50Kb) 2006-08-25 14:10:28 429

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz zal.zip (ZIP, 131.18Kb) 2006-08-25 14:11:04 78
SPECYFIKACJA.doc (DOC, 183.00Kb) 2006-08-25 14:10:28 119

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Czy zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu realizacji.doc (DOC, 24.50Kb) 2006-08-31 13:34:41 409

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o uniewaznieniu przetargu.doc (DOC, 24.50Kb) 2006-09-06 12:22:46 416

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
25 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
25 sie 2006, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
25 sie 2006, godz. 14:10