Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60 000 euro na zadanie: „Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego


Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60 000 EURO

Na zadanie:
Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie,
fax 091 4167255, e-mail: geodezja@widuchowa.pl, www.bip.widuchowa.pl.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest:
Szymon Narożański - (0-91) 416 72 55 w. 40

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.2) Nazwa: Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do siedziby Zamawiającego nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę samochodu ciężarowego z zainstalowaną nadbudową, uruchomienie, przeprowadzenie próby eksploatacyjnej, serwis gwarancyjny, przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego (w ilości 2 osób) w zakresie obsługi.
1.4) Miejsce dostawy: Widuchowa, gm. Widuchowa, pow. gryfiński,
woj. zachodniopomorskie, Polska.

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60000 EURO.

Nadbudowa:
- zbiornik stalowy w kształcie walczaka, nachylony pod kątem 5 stopni ku tyłowi, zamknięty dennicami wypukłymi,
- tylna dennica otwierana na bok ręcznie,
- objętość zbiornika - nie mniejsza niż 8,5 m3
- kompresor:
- napęd - mechaniczny
- wydatek - nie mniejszy niż 480 m3/godz.
- zakres pracy - od -0,085MPa do 0,05Mpa
- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku,
- zabezpieczenie kompresora przed zalaniem,
- głębokość zasysania - 6 m
- czas napełniania zbiornika - do 9 minut
- węże ssawne DN=min.110 - 2 odcinki po 10m
- opróżnianie zbiornika - hydrostatyczne lub w wyniku nadciśnienia wytworzonego przez kompresor,
- płynowskaz ze skalą,
- manowakuometr wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku,
- wychwytywacze oleju smarnego,
- tłumik hałasu,
- obsługa przez jedną osobę,
- kolor zbiornika pomarańczowy,
Nadbudowa wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Podwozie dwuosiowe:
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu - nie mniejsza niż 15.000 kg.
- kabina dzienna, 3-osobowa, lakierowana fabrycznie (kolor dowolny)
- przedni zderzak stalowy,
- reflektory z tworzywa sztucznego, odporne na uderzenia,
- silnik o mocy nie mniejszej niż 180 KM, spełniający normę EURO 4,
- skrzynia biegów manualna,
- nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 6000 kg,
- nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 10500 kg,
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,

3) Wymagany termin dostawy samochodu - 50 dni od daty zawarcia umowy.
4) Wymagane wadium: 5000,00 PLN.
5) Warunki uczestnictwa
- Oferent spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Posiada doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem co najmniej 5 dostaw w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, z podaniem odbiorcy wartości i terminu.
- Świadectwo homologacji na pojazd kompletny, ważne na dzień składania ofert, kopia załączona do oferty.
6) Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7) Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2007r. do godz. 10.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul Grunwaldzka 8, pok.22.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

8) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
9) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 05.06.2007r. godzina 11.00, Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, sala konferencyjna.

10) Kryterium wyboru ofert - cena 100 %.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie-beczkowoz.doc (DOC, 33.00Kb) 2007-05-10 10:12:01 416

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ na dostawe beczkowozu.doc (DOC, 260.50Kb) 2007-05-10 10:12:01 113

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedz na SIWZ.doc (DOC, 26.00Kb) 2007-05-24 13:54:22 415

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik.doc (DOC, 19.50Kb) 2007-06-05 15:29:48 398

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
10 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
10 maj 2007, godz. 10:12

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
10 maj 2007, godz. 10:12