Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych (działki nr 204/7, 204/8 i 204/10) położonych w obrębie Lubicz.


WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie Lubicz.

Nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 204/7 o powierzchni 0,0465 ha.
Cena wywoławcza wynosi - 9.530 zł

Nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 204/8 o powierzchni 0,0167 ha.
Cena wywoławcza wynosi - 7.760 zł

Nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 204/10 o powierzchni 0,0160 ha.
Cena wywoławcza wynosi - 7.760 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12.

Przetarg ogranicza się dla stałych mieszkańców miejscowości Lubicz.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie ww warunku do dnia 16 sierpnia 2006 r.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 21sierpnia 2006 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 091 416 7255 wew.25.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
06 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
06 lip 2006, godz. 15:24

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
06 lip 2006, godz. 15:24