Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie zamówień uzupełniających do zadania pn. Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowe

Widuchowa: Wykonanie zamówień uzupełniających do zadania pn. Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowe

Data zamieszczenia na BZP: 13.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255 , strona internetowa bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówień uzupełniających do zadania pn. Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a. Roboty budowlane: - wykonanie i montaż nowych krat w oknach, b. Roboty elektryczne: - zainstalowanie ppoż wyłącznik prądu i rozbudowa tablicy głównej, - wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniu archiwum, - wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wentylatorowi, - zmiana wykonania instalacji SAP z przewodowej na bezprzewodową. c. Roboty sanitarne: - wykonanie wentylacji grawitacyjnej wraz obudową pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu toalety na I piętrze, - demontaż i odtworzenie obudowy pionów c.o. w pomieszczeniach archiwum i nr 13, - wykonanie grzejnikowej instalacji c.o. zasilanej z istniejącej kotłowni, - montaż zaworów termostatycznnych, - zmiana położenia grzejnika w pomieszczeniu archiwum, - wymiana instalacji wod-kan w pomieszczeniu gospodarczym i toalety na parterze wraz z zamontowaniem nowego wyposażenia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie uzupełniające zostaje udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa MULTI-DOM Teresa Jagiełło, ul. Mickiewicza 46, 72-420 Dziwnów, kraj/woj. zachodniopomorskie.


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia uzup.doc (DOC, 31.50Kb) 2013-09-19 13:26:31 516

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kubiak

Data wytworzenia:
13 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Monika Kubiak

Data publikacji:
13 wrz 2013, godz. 10:30

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kubiak

Data aktualizacji:
13 wrz 2013, godz. 10:30