Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem wykonanie boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późniejszymi zmianami)

ogłasza przetarg nieograniczony

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem wykonanie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.com.pl.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
Wymagany termin realizacji - do 30 września 2009 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 1.06.2009 r. godz. 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1.06.2009 r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie insp.doc (DOC, 27.00Kb) 2009-05-15 14:36:56 415

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedmiar robot - budowlana i drogowa.pdf (PDF, 63.95Kb) 2009-05-15 12:13:33 39
przedmiar robot - elektryczna.pdf (PDF, 48.06Kb) 2009-05-15 12:13:44 48
przedmiar robot - sanitarna.pdf (PDF, 70.30Kb) 2009-05-15 12:13:55 30
siwz-inspektor orlik.DOC (DOC, 182.50Kb) 2009-05-15 12:13:18 55

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA przetrag inspektor..doc (DOC, 26.00Kb) 2009-06-02 12:18:25 426

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Info o umowie z insopektorem.doc (DOC, 24.50Kb) 2009-06-15 15:15:03 417

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 maj 2009, godz. 12:13

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 maj 2009, godz. 12:13