Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń:- pomieszczenie gospodarcze przy sali konferencyjnej,- korytarz przy schodach do sali konferencyjnej, w Urzędzie Gminy Widuchowa.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu pomieszczeń:
- pomieszczenie gospodarcze przy sali konferencyjnej,
- korytarz przy schodach do sali konferencyjnej,

w Urzędzie Gminy Widuchowa.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wymagany termin realizacji - do 28 grudnia 2006 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 28.11.2006 r. godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, pok. 23
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek - tel. (0-91) 41-67-255 w. 30

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2006 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy

Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8.
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie.doc (DOC, 26.50Kb) 2006-11-20 15:25:23 441

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.doc (DOC, 68.50Kb) 2006-11-20 15:25:23 64
zal graf do SIWZ Remont korytarzyka.pdf (PDF, 216.96Kb) 2006-11-20 15:25:42 100
zal graf do SIWZ Remont pomieszczenia gospod.pdf (PDF, 491.89Kb) 2006-11-20 15:26:04 108

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania-remont pomieszczen.doc (DOC, 24.00Kb) 2006-11-29 10:00:36 436

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
20 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
20 lis 2006, godz. 15:25

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
20 lis 2006, godz. 15:25