Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.
Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej oraz kominka odgazowującego

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl.
Wymagany termin realizacji - 21.12.2007 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 16.11.2007 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Janina Stojek - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 30

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2007 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie wysypisko.doc (DOC, 27.50Kb) 2007-11-08 10:08:58 410

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ wysypisko.doc (DOC, 41.00Kb) 2007-11-08 10:08:58 91
zal do SIWZ rekultywacja wysypiska.doc (DOC, 507.50Kb) 2007-11-08 10:09:16 89

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania na wysypisko.doc (DOC, 26.50Kb) 2007-11-16 15:29:39 443

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia na wysypisko.doc (DOC, 20.50Kb) 2007-12-04 11:09:14 416

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lis 2007, godz. 10:08

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lis 2007, godz. 10:08