Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej w Krzywinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".


Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

2. Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej w Krzywinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zakres obejmuje:
a) roboty elektryczne polegające na montażu włącznika p poż wraz z niezbędną infrastrukturą i wpięcie do projektowanej instalacji,
b) odwodnienia jako drenażu wokół budynku hali w celu ochrony obiektu przed napływem wód gruntowych na budynek oraz robót budowlanych wykończeniowych jak i ścianki dociskowej w piwnicy,
c) ogrodzenia hali.

3. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Podczas realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji niemożliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

a) Konieczność dostosowania instalacji elektrycznej wykonywanej do obowiązujących przepisów wyposażenia obiektu w wyłącznik p poż , która to instalacja na etapie projektowania i procesu przetargu była zgodna z obowiązującymi przepisami , natomiast teraz po kilku latach od powstania projektu przepisy w tym zakresie się zmieniły i występuje konieczność wykonania wyłącznika p poż. Nie są to roboty, które można było przewidzieć we wcześniejszym etapie projektowania jak i postępowania przetargowego;
b) Występujące warunki gruntowo wodne wokół nowej Hali są bardzo niekorzystne i powodują systematyczne podmywanie obiektu co powoduje degradację fundamentów, ścian fundamentowych i ścian wewnętrznych i przecieki wody do części piwnicznej budynku. Część ta jest przeznaczona jako pomieszczenia użytkowe (np. sala do ćwiczeń/siłownia) i takie zawilgocenie ścian uniemożliwia użytkowanie tych pomieszczeń. Istnieje, zatem konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia jako drenażu oraz zabezpieczenia ścian i pomieszczeń piwnic poprzez wykonanie ścianki szczelnej dociskowej wraz z izolacją. Ścianka ta będzie wykonana od strony wewnętrznej piwnic i zabezpieczy Halę przed zalewaniem.

Powyższego stanu tak niekorzystnego ułożenia i przebiegu cieków wodnych gruntowych, ich intensywności i kierunku napływu, nie można było jednoznacznie stwierdzić na etapie sporządzania dokumentacji budowlanej i procedury przetargowej, gdyż projektant dokonał opisu warunków gruntowo wodnych na podstawie dokumentacji geologicznej, która pomimo swojej staranności wykonania na czas badań nie mogła uwzględnić zmiany warunków gruntowo wodnych, przyczyn niezależnych i ich ewentualnych zmian w terminie późniejszym. Zmiany tych warunków okazały się na tyle poważne i niekorzystne dla nowo powstającego obiektu, że nastąpiło zamoczenie fundamentów i ścian piwnic. Konieczne, zatem stało się wykonanie osuszenia tych elementów poprzez wykonanie drenażu wokół budynku jak i dodatkowe zabezpieczenie ścian przez wykonanie ścianki dociskowej wewnętrznej. Sytuacja te jest niezawiniona przez żadną ze stron i była nie do przewidzenia we wcześniejszym czasie.
c) Zły stan techniczny obecnego ogrodzenia, które w momencie przygotowywania dokumentacji (kilka lat temu) spełniało swoją funkcję a na dzień dzisiejszy uległo tak dalekiej dewastacji, że nie spełnia funkcji użytkowej i estetycznej, gdyż nie obejmuje całości zagospodarowanej działki z nową Halą przez co nie wygradza obiektu jaki i nie zabezpiecza przed wejściem na teren . Zły stan techniczny stwarza w chwili obecnej zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci gdyż jest posadowione na terenie obiektu szkolnego.

Wobec powyższego nie było możliwości na etapie projektu i postępowania przetargowego o roboty budowlane związane z budową nowej Hali, na przewidzenie, że ogrodzenie ulegnie tak dalekiej dewastacji i przestanie pełnić swoją funkcję.

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz”
Waldemar Piotrowski
ul. Kamienna 40
64 - 920 Piła


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawarcie umowy.doc (DOC, 32.50Kb) 2012-06-29 13:42:40 568

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 cze 2012, godz. 09:13

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 cze 2012, godz. 09:13