Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.


Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

2. Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.

Zakres obejmuje:
Zamiana zbiorników na czystą wodę z żelbetowych na stalowe:
a) rozebranie konstrukcji żelbetowej - 10,26 m3;
b) zasypanie zbiorników - 39,0 m2;
c) zakup wraz z montażem zbiorników stalowych o pojemności 50 m3 - 2kpl;
d) podłączenie zbiorników do sieci wodociągowej - 73,0 m;
e) montaż zasuw na rurociągach - 5 kpl.

Wymiana istniejących rurociągów z rur azbestowych na rury PE:
a) roboty ziemne - 743,0 m3;
b) montaż rurociągów PE 90 mm, 32 mm - 330,0 m;
c) montaż hydrantów 80 mm - 4 kpl.

Zmiana technologii montażu rur PE 160 sieci wodociągowej:
a) minus roboty ziemne na odcinku 400 mb - 456 m3;
b) minus montaż rur PE 160 w wykopie - 400 mb;
c) roboty ziemne - komory montażowe - 36 m3;
d) montaż rur PE 160 metodą przewiertu sterowanego - 400 mb.

3. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Podczas realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji:
1. Na terenie Stacji Uzdatniania Wody, zamiana istniejących zbiorników żelbetowych na zbiorniki stalowe na czystą wodę. Istniejące zbiorniki żelbetowe nie nadają się do remontu, beton przy próbie czyszczenia kruszy się odkrywają mocno skorodowane zbrojenie.
2. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestowych na rury PE.
3. Zmiana technologii montażu rur PE 160 sieci wodociągowej z wykopami na montaż rur metodą przewiertu sterowanego w m. Kłodowo. Zmiana podyktowana wydanymi warunkami określonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
„SEWEKO” sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73 - 110 Stargard Szczeciński


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszeni z wolnej rA ki.doc (DOC, 31.50Kb) 2011-05-25 13:57:12 520

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.doc (DOC, 28.50Kb) 2011-06-01 11:09:07 495

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
25 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
25 maj 2011, godz. 13:57

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
25 maj 2011, godz. 13:57