Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/9 o pow. 0,0161 ha położonej w obr. Lubicz.


WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/9 o pow. 0,0161 ha położonej w obr. Lubicz.

Cena wywoławcza wynosi - 7.760 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2006 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2006 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Urzędu Gminy, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel.091 416 7255 wew.25.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu oraz przyczyna jego odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
06 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
06 lip 2006, godz. 15:25

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
06 lip 2006, godz. 15:25