Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa, tel./fax (091) 4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z póz.zm.)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010, 2010/2011

Zamawiający:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie
,
tel. 091 4167255 w. 28, fax 091 4167255,
e-mail:
gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej, dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój nr 19.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia: w okresach od 14.09.2009 r. do 17.06.2010 r. i od 13.09.2010 r. do 23.06.2011 r.

Warunki: w przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1665 tj. z późn. zm.) i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy,
- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.06.2009 r. do godz. 10.00 pok. nr 19

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 18.06.2009 r. o godz. 10.30 pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Ewa Smulska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, tel./fax.(091) 416 72 55 w. 28

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widuchowej

Jolanta Żygadło

Widuchowa, dnia 01.06.2009 r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o przetargu .doc (DOC, 35.00Kb) 2009-06-01 15:18:29 423

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaA nienie GOPS.doc (DOC, 21.50Kb) 2009-06-19 12:19:55 434

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
01 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
01 cze 2009, godz. 15:18

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
01 cze 2009, godz. 15:18