Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej na werandzie budynku Urzędu Gminy Widuchowa.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19, poz.177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273,
poz.2703, Nr163, poz. 1362, Nr 184, poz.1539, Nr 79, poz. 551)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej na werandzie budynku Urzędu Gminy
Widuchowa.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl .
Wymagany termin realizacji - 45 dni od dnia podpisania umowy.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w terminie do dnia 14.09.2006 r. godz. 10.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowaul. Grunwaldzka 8, pok. 23
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Janina Stojek - tel. (0-91) 41-67-255 w. 30
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych
3. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2006 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy
Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie stolarka okienna.doc (DOC, 26.50Kb) 2006-09-05 15:22:40 425

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja stolarka okienna.doc (DOC, 1.14Mb) 2006-09-05 15:22:40 120

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wybranej ofercie.doc (DOC, 24.00Kb) 2006-09-22 15:17:18 428

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 wrz 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 wrz 2006, godz. 15:22

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 wrz 2006, godz. 15:22