Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów dróg o nawierzchniach asfaltowych w Widuchowej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art.40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.. U. z 2006 r. Nr 164 , poz.1163).

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontów dróg o nawierzchniach asfaltowych w Widuchowej.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl

Wymagany termin realizacji - do 15 listopada 2006 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 16.10.2006r. godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.23

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Janina Stojek -tel. ( 091) 41-67- 255 w. 30

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 października 2006r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8

Kryterium wyboru ofert - cena 100%
Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie remonty ulic.doc (DOC, 26.50Kb) 2006-10-05 12:10:00 390

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ remonty ulic.doc (DOC, 98.00Kb) 2006-10-05 12:10:00 93

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania drogi.doc (DOC, 24.00Kb) 2006-10-16 16:11:37 426

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 paź 2006, godz. 12:10

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 paź 2006, godz. 12:10