Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 617/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 2022-12-13 15:48:51
Zarządzenie Nr 618/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 2022-12-13 15:48:47
Zarządzenie Nr 616/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Widuchowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” 2022-12-05 14:05:23
Zarządzenie Nr 612/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-12-05 09:33:15
Zarządzenie Nr 611/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-12-05 09:29:44
Zarządzenie Nr 610/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” 2022-12-05 09:26:34
Zarządzenie Nr 609/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-11-15 14:08:29
Zarządzenie Nr 608/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-11-15 14:06:48
Zarządzenie Nr 607/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową ul. Polna w miejscowości Widuchowa” 2022-11-15 14:05:34
Zarządzenie Nr 606/2022 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-11-09 17:10:28
Zarządzenie Nr 605/2022 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-11-09 17:09:31
Zarządzenie Nr 604/2022 w sprawie wyznaczenia terminu jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-11-09 17:08:38
Zarządzenie Nr 603/2022 w sprawie wyznaczenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-11-09 17:07:46
Zarządzenie Nr 602/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-11-09 17:06:50
Zarządzenie Nr 601/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-11-09 17:03:06
Zarządzenie Nr 600/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-11-09 16:58:14
Zarządzenie Nr 599/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-11-09 16:57:08
Zarządzenie Nr 598/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-11-09 16:55:32
Zarządzenie Nr 597/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-11-09 16:54:10
Zarządzenie Nr 596/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2022-11-09 16:53:42
Zarządzenie Nr 595/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Szkoły Podstawowej w Krzywinie 2022-11-09 16:50:00
Zarządzenie Nr 594/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa 2022-11-09 16:49:07
Zarządzenie 593/2022 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego 2022-11-09 16:45:54
Zarządzenie Nr 592/ w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-11-09 16:39:39
Zarządzenie Nr 591/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-11-09 16:38:11
Zarządzenie Nr 590/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-11-09 16:36:44
Zarządzenie Nr 589/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Remont drogi gminnej w Żarczynie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 2022-09-29 14:46:35
Zarządzenie Nr 588/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-09-29 14:44:20
Zarządzenie Nr 587/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-09-29 14:42:57
Zarządzenie Nr 586/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej w przypadku jego nieobecności 2022-09-29 14:40:59
Zarządzenie Nr 585/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w przypadku jego nieobecności 2022-09-29 14:39:53
Zarządzenie Nr 584/2022 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa 2022-09-29 14:37:03
Zarządzenie Nr 583/2022 w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Widuchowej 2022-09-19 15:23:00
Zarządzenie Nr 582/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-09-19 15:21:10
Zarządzenie Nr 581/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-09-19 15:19:17
Zarządzenie Nr 580/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-09-12 15:22:56
Zarządzenie Nr 579/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-09-12 15:22:04
Zarządzenie Nr 578/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych, wyposażenia i materiałów zakupionych w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w Krzywinie 2022-09-12 15:21:14
Zarządzenie Nre 577/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych wyposażenia i materiałów zakupionych w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w Widuchowej 2022-09-12 15:20:28
Zarządzenie Nr 576/2022 w sprawie wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej, ul Barnima III 1, 74-120 Widuchowa 2022-09-12 15:18:53
Zarządzenie Nr 575/2022 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej, ul Barnima III 1, 74-120 Widuchowa 2022-09-12 15:18:11
Zarządzenie Nr 574/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-09-12 15:17:41
Zarządzenie Nr 573/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-09-12 15:16:13
Zarządzenie Nr 572/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa w 2022 r. 2022-09-12 15:14:57
Zarządzenie Nr 571/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-09-12 15:13:30
Zarządzenie Nr 570/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-09-12 15:12:49
Zarządzenie Nr 569/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-24 12:52:51
Zarządzenie Nr 568/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-08-24 12:44:55
Zarządzenie Nr 567/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-08-24 12:43:46
Zarządzenie Nr 566/2022 w sprawie wyznaczenia terminu dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-08-24 12:40:49
Zarządzenie Nr 565/2022 w sprawie wyznaczenia terminu siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-08-24 12:38:25
Zarządzenie Nr 564/2022 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-08-24 12:37:10
Zarządzenie Nr 563/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2022-08-24 12:32:34
Zarządzenie Nr 562/2022 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-08-24 12:28:15
Zarządzenie Nr 561/2022 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-08-24 11:59:10
Zarządzenie Nr 560/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-08-24 11:52:02
Zarządzenie Nr 559/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-08-24 11:49:39
Zarządzenie Nr 558/2022 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2022-08-24 11:45:28
Zarządzenie Nr 557/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-08-24 11:36:34
Zarządzenie Nr 556/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-08-24 11:33:44
Zarządzenie Nr 555/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2022-08-24 11:33:12
Zarządzenie Nr 554/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych w postaci Pompy szlamowej, Agregatu prądotwórczego oraz przyczepy S22 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2022-07-21 08:30:09
Zarządzenie Nr 553/2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-07-21 08:27:04
Zarządzenie Nr 552/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku” 2022-07-15 15:04:02
Zarządzenie Nr 551/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-07-15 08:51:06
Zarządzenie Nr 550/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-07-15 08:46:03
Zarządzenie Nr 549/2022 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Widuchowa procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem 2022-07-07 15:30:59
Zarządzenie Nr 548/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Widuchowa 2022-07-07 15:28:18
Zarządzenie Nr 547/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-07-07 15:25:13
Zarządzenie Nr 546/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-07-07 15:24:22
Zarządzenie Nr 545/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-07-07 15:21:21
Zarządzenie Nr 544/2022 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2022-07-07 15:17:07
Zarządzenie Nr 543/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-07-07 11:50:04
Zarządzenie Nr 542/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-07-07 11:48:14
Zarządzenie Nr 541/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Stachurze - Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa 2022-06-23 15:12:38
Zarządzenie Nr 540/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” 2022-06-23 15:10:40
Zarządzenie Nr 539/2022 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Widuchowej 2022-06-23 15:08:56
Zarządzenie Nr 528/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-06-23 15:01:32
Zarządzenie Nr 537/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy oraz zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-06-23 08:41:51
Zarządzenie Nr 536/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-06-23 08:40:44
Zarządzenie Nr 535/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-06-15 12:40:01
Zarządzenie Nr 534/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-06-15 12:36:56
Zarządzenie Nr 533/2022 w sprawie wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-06-15 12:33:52
Zarządzenie Nr 532/2022 w sprawie wyznaczenia terminu dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-06-15 12:27:40
Zarządzenie Nr 531/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-06-15 12:24:59
Zarządzenie Nr 530/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-06-15 12:22:57
Zarządzenie Nr 529/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-06-15 12:19:15
Zarządzenie Nr 528/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-06-15 12:16:10
Zarządzenie Nr 527/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-06-15 12:11:46
Zarządzenie Nr 526/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2022-05-23 12:00:47
Zarządzenie Nr 525/2022 w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Pani Marcie Mruk, której powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2022-05-23 11:59:30
Zarządzenie Nr 524/2022 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-05-23 11:58:07
Zarządzenie Nr 523/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Widuchowa obejmująca ulice: Żeromskiego do skrzyżowania z Placem Mieszka I, plac Mieszka I” 2022-05-23 11:56:14
Zarządzenie Nr 522/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Mruk, której powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2022-05-23 11:53:17
Zarządzenie Nr 521/2022 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej i Marcie Mruk 2022-05-23 11:51:22
Zarządzenie Nr 520/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-05-23 11:50:33
Zarządzenie Nr 519/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-05-23 11:45:01
Zarządzenie Nr 518/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-05-23 11:39:48
Zarządzenie Nr 517/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-05-23 11:28:48
Zarządzenie Nr 516/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 349/2021 Wójta Gminy Widuchowa w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2022-05-23 08:43:28
Zarządzenie Nr 515/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-05-23 08:39:28
Zarządzenie Nr 514/2022 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa 2022-05-23 08:33:26
Zarządzenie Nr 510/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-05-04 16:19:21
Zarządzenie Nr 509/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-05-04 16:15:32
Zarządzenie Nr 513/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Widuchowa obejmująca ulice: Żeromskiego do skrzyżowania z Placem Mieszka I, plac Mieszka I” 2022-04-22 14:02:36
Zarządzenie Nr 512/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-04-22 10:58:10
Zarządzenie Nr 511/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-04-22 10:55:46
Zarządzenie Nr 508/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań 2022-04-22 10:53:01
Zarządzenie Nr 507/2022 w sprawie wyznaczenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-04-22 10:38:49
Zarządzenie Nr 506/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” 2022-04-14 12:23:11
Zarządzenie Nr 505/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-04-14 10:18:44
Zarządzenie Nr 504/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-04-14 10:17:25
Zarządzenie Nr 503/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Widuchowa obejmująca ulice: Żeromskiego do skrzyżowania z Placem Mieszka I, plac Mieszka I” 2022-04-01 12:31:55
Zarządzenie Nr 502/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Mazurkowi, któremu powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2022-04-01 12:27:38
Zarządzenie Nr 501/2022 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Panu Sławomirowi Mazurkowi 2022-04-01 12:21:49
Zarządzenie Nr 500/2022 w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2022-04-01 12:19:51
Zarządzenie Nr 499/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych – wyposażenia w postaci Roweru KANDS 28 Szkole Podstawowej w Krzywinie 2022-04-12 08:08:27
Zarządzenie Nr 498/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-04-12 08:07:31
Zarządzenie Nr 497/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-04-12 08:06:22
Zarządzenie Nr 496/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2022-04-12 08:05:09
Zarządzenie Nr 495/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-04-12 08:02:50
Zarządzenie Nr 494/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-03-25 09:57:30
Zarządzenie Nr 493/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2022-03-22 14:18:50
Zarządzenie Nr 492/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-03-22 14:16:46
Zarządzenie Nr 491/2022 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 12:12:28
Zarządzenie Nr 490/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 12:12:00
Zarządzenie Nr 489/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 12:11:34
Zarządzenie Nr 488/2022 w sprawie wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 12:11:09
Zarządzenie Nr 487/2022 w sprawie wyznaczenia terminu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 12:10:00
Zarządzenie Nr 486/2022 w sprawie wyznaczenia terminu siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 12:09:33
Zarządzenie Nr 485/2022 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 12:07:39
Zarządzenie Nr 484/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-03-18 12:07:16
Zarządzenie Nr 483/2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2022-03-18 12:06:46
Zarządzenie Nr 482/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 2022-03-18 12:06:20
Zarządzenie Nr 481/2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku 2022-03-18 12:05:39
Zarządzenie Nr 480/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-03-18 12:05:11
Zarządzenie Nr 479/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-03-18 12:02:27
Zarządzenie Nr 478/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-03-18 12:01:39
Zarządzenie Nr 477/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 12:01:09
Zarządzenie Nr 476/2022 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2022-03-18 12:00:46
Zarządzenie Nr 475/2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w drodze konkursu ofert 2022-03-18 12:00:22
Zarządzenie Nr 474/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 11:59:49
Zarządzenie Nr 473/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2022-03-18 11:59:25
Zarządzenie Nr 472/2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa w 2022 r. 2022-02-08 10:45:36
Zarządzenie Nr 471/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2022/2023 2022-02-01 14:51:36
Zarządzenie Nr 470/2022 w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Widuchowa dla bezpośredniej obsługi interesantów 2022-01-31 15:08:46
Zarządzenie Nr 469/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-01-31 12:51:18
Zarządzenie Nr 461/2022 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa 2022-01-11 12:47:16
Zarządzenie Nr 460/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku 2022-01-05 15:32:02
Zarządzenie Nr 467/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-01-28 11:39:08
Zarządzenie Nr 466/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-01-28 11:38:41
Zarządzenie Nr 465/2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku 2022-01-28 11:38:12
Zarządzenie Nr 464/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-01-28 11:37:46
Zarządzenie Nr 463/2022 w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Widuchowa dla bezpośredniej obsługi interesantów 2022-01-25 07:55:58
Zarządzenie Nr 462/2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Krzywinie 2022-01-25 07:55:26
Zarządzenie Nr 459/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku 2022-01-05 15:31:45
Zarządzenie Nr 458/2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 2022-01-05 15:11:30
Zarządzenie Nr 457/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 2022-01-05 15:07:18
Zarządzenie Nr 456 /2022 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2022-01-05 13:53:05
Zarządzenie Nr 455/2022 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 r. 2022-01-04 12:03:42
Zarządzenie Nr 468/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2022 2022-01-28 11:39:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
04 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
04 sty 2022, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-