10653 Zarządzenie Nr 533/2022 w sprawie wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa | BIP - Urząd Gminy Widuchowa
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 533/2022 w sprawie wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 533/2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 07 czerwca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz. 1005, poz. 1079), art. 37 ust.1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust.2  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz.815) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanych w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego niżej opisanych  nieruchomości niezabudowanych:
1) działka nr 42/4 o pow. 0,1804 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00067753/6, w wysokości 65 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
2) działka nr 42/5 o pow. 0,1804 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00067754/3, w wysokości 65 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2. Wyznacza się  na dzień 13 lipca 2022 r. godz. 1030 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 pokój nr 02  termin szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia. 

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 cze 2022, godz. 12:33

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 cze 2022, godz. 12:33