Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 532/2022 w sprawie wyznaczenia terminu dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 532/2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 07 czerwca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia terminu dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079), art. 37 ust.1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust.2  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz.815) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanych w drodze dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego niżej opisanych  nieruchomości niezabudowanych:
1) działka nr 526/1 o powierzchni 0,2446 ha położona w Widuchowej przy ulicy Wodnej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00035055/0, w wysokości 94 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysięcy 00/100). Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%;
2) działka nr 526/11 o powierzchni 0,1002 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064390/2 wraz z udziałem w 1/8 części w działce nr 526/7 o pow. 0,0695 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą
nr SZ1Y/00064386/1, w wysokości 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2. Wyznacza się na dzień 13 lipca 2022 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 cze 2022, godz. 12:27

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 cze 2022, godz. 12:27