Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 553/2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 553/2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widuchowej w następującym składzie:
1) Dariusz Filipiak;
2) Jadwiga Hasiuk;
3) Małgorzata Jurkowska;
4) Izabela Karapulka;
5) Marcin Kloczkowski;
6) Agnieszka Smętek;
7) Jolanta Wac-Panna;
8) Maria Woźniak;
9) Stanisław Szuflak.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 342/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
21 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
21 lip 2022, godz. 08:27

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
21 lip 2022, godz. 08:27