Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 542/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 542/2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz.1079) oraz art.37 ust. 1, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899, poz.815) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych:
1) działka nr 226 o pow. 0,1037 ha, obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00058911/6, w wysokości 53 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%;
2) działka nr 718 o pow. 0,0991 ha, obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00058911/6, w wysokości 47 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%;
3) działka nr 231/1 o pow. 0,0861 ha, obr. Widuchowa 2 dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00058911/6, w wysokości 46 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
07 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
07 lip 2022, godz. 11:48

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
07 lip 2022, godz. 11:48