Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 534/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 534/2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
 z dnia 07 czerwca 2022 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2022 r., poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079) , art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 r. poz. 1899, poz.815) oraz § 11 Uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2013 r., poz.3905) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 207  o pow. 0,2222 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gm. Widuchowa, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00072966/0, odpłatną służebność gruntową przejazdu i przechodu przez działkę nr 205 (istniejący przepust o powierzchni 7,5 m2), stanowiącą własność Gminy Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00069377/0, położoną w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 cze 2022, godz. 12:36

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 cze 2022, godz. 12:36