Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 540/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

ZARZĄDZENIE Nr 540/2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu  Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Na podstawie art.53 ust. 1 i 3 w zw. z art. 55 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z 2021 r. poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269 z 2022 r. poz. 25, poz. 872, poz. 1079) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu  Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w następującym składzie:
1) Mirella Dziwińska -przewodnicząca komisji;
2) Mariusz Gralak - członek komisji;
3) Andrzej Stachura -członek komisji;
4) Izabela Karapulka - członek komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
23 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
23 cze 2022, godz. 15:10

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
23 cze 2022, godz. 15:11