Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 539/2022 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Widuchowej

ZARZĄDZENIE Nr 539/2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Widuchowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia  29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. Nr 1249 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV364/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widuchowej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję się do składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Widuchowej:

1) Dorotę Bohdankiewicz  – przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Widuchowej;
2) Piotra Waydyka – przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Krzywinie;
3) Małgorzatę Furman – przedstawiciela Gminnego Przedszkola w Widuchowej;
4) Andrzeja Bielaka – przedstawiciela Posterunku Policji Widuchowa – Banie;
5) Ks. Gołębiowskiego Roberta – przedstawiciela  Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Lubiczu;
6) Izabelę Karapulkę – przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych;
7) Lucynę Kujawę – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
w Gryfinie;
8) Małgorzatę Stachurę – przedstawiciela NZOZ Przychodnia Rodzinna
w Widuchowej;
9) Krystynę Jakubowską - przedstawiciela NZOZ Przychodnia Rodzinna
w Widuchowej;
10) Ewę Górny – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widuchowej;
11) Marię Woźniak - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widuchowej;
12) Małgorzatę Jurkowską - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widuchowej;
13) Renatę Kowalską - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widuchowej;
14) Elizę Pieróg - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widuchowej.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Widuchowej oraz Zarządzenia zmieniające, w tym: Zarządzenie Nr 387/2013 z dnia 2 października 2013 roku; Zarządzenie Nr 518/2014 z dnia 27 października 2014 roku oraz Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 16 września 2015 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
23 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
23 cze 2022, godz. 15:08

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
23 cze 2022, godz. 15:08