Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 541/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Stachurze - Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 541/2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Stachurze - Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 258 /2020 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Stachurze - Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa w § 1 dodaje się punkt 18 o następującym brzmieniu:
„18) wydawania innych zarządzeń nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
23 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
23 cze 2022, godz. 15:12

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
23 cze 2022, godz. 15:12