Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2015 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 155/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2016-01-24 19:33:07
Zarządzenie Nr 154/2015 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-01-24 19:32:41
Zarządzenie Nr 153/2015 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2016-01-24 19:32:27
Zarządzenie Nr 152/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-24 19:31:42
Zarządzenie Nr 151/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-24 19:31:11
Zarządzenie Nr 150/2015 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2016-01-24 19:30:33
Zarządzenie Nr 149/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-24 19:28:17
Zarządzenie Nr 148/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-24 19:27:53
Zarządzenie Nr 147/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-24 19:27:27
Zarządzenie Nr 146/2015 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywinie. 2016-01-24 19:27:02
Zarządzenie Nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Widuchowej. 2016-01-24 19:26:40
Zarządzenie Nr 144/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i nakładów inwestycyjnych Szkole Podstawowej w Krzywinie. 2016-01-24 19:26:15
Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:36:19
Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:36:02
Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:33:58
Zarządzenie Nr 140/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:30:40
Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:30:17
Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 1A przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:29:51
Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:29:27
Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-22 08:29:04
Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:03:31
Zarządzenie Nr 134/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:02:59
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-22 08:02:24
Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:01:54
Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:00:51
Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:00:28
Zarządzenie Nr 129/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-22 07:59:58
Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-22 07:59:33
Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 2016-01-22 07:58:56
Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 07:58:24
Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-22 07:57:54
Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2015-11-02 13:11:12
Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-11-02 13:10:39
Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-11-02 13:10:03
Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-11-02 13:09:38
Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-11-02 13:09:13
Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-11-02 13:08:49
Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2015-11-02 13:08:21
Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-11-02 13:07:53
Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:07:29
Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-11-02 13:05:00
Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości. 2015-11-02 13:03:45
Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:02:32
Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szesnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:02:02
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzecich rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2015-11-02 13:01:37
Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:00:47
Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:00:07
Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych. 2015-09-22 09:53:43
Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej 2015-09-22 09:53:16
Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Widuchowej. 2015-09-22 09:52:52
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-09-22 09:52:30
Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:52:03
Zarządzenie Nr 103/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:51:37
Zarządzenie Nr 102/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:51:01
Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-09-22 09:50:32
Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:33:49
Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:33:17
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:32:45
Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 2015-09-22 09:32:06
Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:31:41
Zarządzenie Nr 95/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:31:16
Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:30:51
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-09-22 09:30:22
Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-27 11:46:59
Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-27 11:46:45
Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-07-27 11:46:30
Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:43:41
Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:42:58
Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:42:16
Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:41:41
Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:41:11
Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:40:43
Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół w Widuchowej. 2015-07-07 13:47:16
Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-07-07 13:46:55
Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2015-07-07 13:46:29
Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-07-07 13:46:02
Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2015-06-23 09:14:57
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych jednostkom organizacyjnym podległym Urzędowi Gminy. 2015-06-23 09:14:25
Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2015-06-23 09:14:00
Zarządzenie Nr 76/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-06-23 09:13:04
Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:12:32
Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:12:06
Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:11:38
Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:11:13
Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2015-06-23 09:10:45
Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:09:45
Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-06-23 09:09:21
Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i nakładów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej. 2015-06-23 09:08:55
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-06-08 14:09:59
Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie pełnienia obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2015-06-08 14:09:30
Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-06-08 14:09:02
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 2015-06-08 14:07:59
Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa oraz powołania nowego członka do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Widuchowej. 2015-06-08 14:07:26
Zarządzenie Nr 62/2015 zmieniające zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-06-08 14:06:58
Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-08 14:06:32
Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krzywinie. 2015-06-08 14:05:42
Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015 2015-06-08 14:04:31
Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. 2015-06-08 14:04:10
Zarządzenie Nr 57/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-06-08 14:01:01
Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-06-08 14:00:46
Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-06-08 13:59:52
Zarządzenie Nr 54/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-08 13:57:39
Zarządzenie Nr 53/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-08 13:57:13
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-06-08 13:56:30
Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie odwołania wyznaczonych na dzień 8 maja 2015 r. godz. 12.00 rokowań na sprzedaż udziału w części nieruchomości. 2015-06-08 13:56:03
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa oraz powołania nowego członka do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Lubiczu. 2015-04-23 11:15:09
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-04-23 11:14:49
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-04-23 11:14:27
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Sołectwa Żelechowo na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-04-23 11:13:54
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-04-23 11:13:29
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-04-23 11:13:04
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa 2015-04-23 11:12:39
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-04-23 11:12:13
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:47:08
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:46:34
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-03-27 10:46:06
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015r. i w dniu 26 grudnia 2015r. 2015-03-27 10:45:38
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2015-03-27 10:45:03
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2015-03-27 10:44:32
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 10:44:06
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 10:43:38
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 10:43:11
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 10:42:46
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:42:24
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:41:56
Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:41:33
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-03-27 10:41:10
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-03-27 10:40:37
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-03-09 10:16:52
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-03-09 10:16:22
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 2015-03-09 10:15:52
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2015-03-09 10:14:59
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-03-09 10:14:14
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-03-09 10:12:38
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa. 2015-02-10 11:58:45
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-02-10 11:58:18
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-02-10 11:57:55
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-02-10 11:57:31
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015 r. 2015-02-10 11:57:07
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie naboru osób do komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 2015-02-10 11:54:45
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 2015-02-10 11:54:17
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2015-02-10 11:53:59
Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-02-10 11:53:20
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2015-02-10 11:52:56
Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. 2015-02-10 11:52:30
Zarządzenie Nr 10/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców miejscowości Żelechowo nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-02-10 11:48:18
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2015-02-10 11:47:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
10 lut 2015

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
10 lut 2015, godz. 11:47

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-