Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sesja Rady Nr X


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr X/95/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2011-11-08 09:25:44
Uchwała Nr X/94/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa 2011-11-08 09:24:45
Uchwała Nr X/93/2011 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa na lata 2011-2014. 2011-11-08 09:23:31
Uchwała Nr X/92/2011 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa- Aktualizacja I. 2011-11-08 09:14:15
Uchwała Nr X/91/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2011-11-08 09:10:17
Uchwała Nr X/90/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. 2011-11-08 09:09:01
Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2011-11-08 09:06:51
Uchwała Nr X/88/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej. 2011-11-08 09:05:46
Uchwała Nr X/87/2011 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych. 2011-11-08 09:02:48
Uchwała Nr X/86/2011 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. 2011-11-08 08:59:22
Uchwała Nr X/85/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2011-11-08 08:57:57
Uchwała Nr X/84/2011 w sprawie podatku od nieruchomości. 2011-11-08 08:56:09
Uchwała Nr X/83/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011. 2011-11-08 08:54:26
Uchwała Nr X/82/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-11-08 08:51:03
Uchwała Nr X/81/2011 w sprawie zaopiniowania projektu Studium ochrony przeciwpowodziowej. 2011-11-08 08:49:40
Uchwała Nr X/80/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2011-11-08 08:47:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lis 2011, godz. 08:46

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lis 2011, godz. 08:46