Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia NGO


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2024-02-02 12:42:08
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2024-02-02 12:38:31
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2023-12-08 15:09:47
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-12-08 14:58:22
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024" 2023-11-14 13:01:11
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2023-04-24 13:37:39
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-04-21 14:45:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2023-01-12 15:16:27
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2023-01-12 14:58:49
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 2022-12-13 16:06:39
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od 05.01.2023 do 30.04.2023 r. 2022-12-13 16:06:36
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023" 2022-11-16 14:21:40
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2022 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535.). 2022-01-05 15:37:28
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 2022-01-04 15:11:37
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022" 2021-11-26 13:22:36
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022" 2021-11-17 15:23:08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2021-01-29 16:04:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". 2020-11-27 14:49:10
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu - Program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 2019-11-25 13:51:08
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych nt. Projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. 2019-11-14 14:48:22
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. 2019-11-14 14:24:45
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 2019-03-26 08:36:05
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 26 lutego 2019 roku. 2019-03-01 14:43:25
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 2019-02-26 15:56:50
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) 2019-02-26 15:13:27
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 2019-01-30 14:25:58
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-01-30 14:03:05
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 2018-12-07 18:46:03
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2018-11-27 14:24:04
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 2018-02-02 08:35:28
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-01-30 09:47:41
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2017-11-08 08:52:11
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 1 lutego 2017 roku. 2017-02-01 15:35:42
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 2017-02-01 15:20:14
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-11-03 14:45:52
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia od 21.10.2016 r. do 28.10.2016 r. konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-10-21 11:30:56
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-10-07 10:51:33
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2016-09-14 11:19:10
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 22 stycznia 2016 roku. 2016-01-22 11:48:43
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) 2016-01-22 11:46:38
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2015 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 2015-02-27 11:10:18
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 28 stycznia 2015 roku. 2015-01-29 14:18:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2015 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) 2015-01-29 14:15:59
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2014 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 2014-02-14 10:03:40
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 13 stycznia 2014 roku. 2014-01-13 10:36:40
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2014 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 2014-01-13 10:36:21
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 2013-02-21 12:58:23
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244 ), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 15 stycznia 2013 roku. 2013-01-15 10:59:24
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 2013-01-15 10:57:31
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2012 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 2012-01-13 12:17:37
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244 ), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 14 grudnia 2011 roku. 2011-12-14 12:45:47
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2012 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-12-14 12:43:31
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2012 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 2011-10-17 14:04:54
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w 2011 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2011-04-06 08:32:21
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2011 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 2011-03-01 14:44:10
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Programu współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2010-10-25 13:16:36
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-10-20 12:08:02
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2010 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) 2010-01-22 11:41:24
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2009 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) 2009-01-19 11:23:13
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 2008-01-10 12:02:16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
06 maj 2019

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
06 maj 2019, godz. 08:01

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-