Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 779/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2024-01-19 09:53:12
Zarządzenie Nr 778/2023 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych pn.: „Modernizacja Wieży Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej” 2024-01-19 09:47:41
Zarządzenie Nr 777/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2024-01-18 14:44:24
Zarządzenie Nr 776/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2024-01-18 14:38:08
Zarządzenie Nr 775/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2024-01-18 14:29:57
Zarządzenie Nr 774/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2024-01-18 14:25:59
Zarządzenie Nr 773/2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Widuchowa 2024-01-18 14:17:13
Zarządzenie Nr 772/2023 w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Gminy Widuchowa 2023-12-20 14:29:57
Zarządzenie Nr 771/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-12-20 14:19:09
Zarządzenie Nr 770/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Ognicy i Marwicach” 2023-12-18 14:30:35
Zarządzenie Nr 769/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-12-18 12:02:44
Zarządzenie Nr 768/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-12-18 11:58:39
Zarządzenie Nr 767/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 03.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 2023-12-15 12:49:29
Zarządzenie Nr 766/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 03.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 2023-12-15 12:47:19
Zarządzenie Nr 765/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-12-15 15:05:30
Zarządzenie Nr 764/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Rebizak, której powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2023-12-15 12:36:12
Zarządzenie Nr 763/2023 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Pani Agacie Rebizak 2023-12-15 12:34:20
Zarządzenie Nr 762/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-12-15 12:32:25
Zarządzenie Nr 761/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-12-15 12:29:23
Zarządzenie Nr 760/2023 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości zabudowanej oraz w nieruchomości niezabudowanej, położonych w obr. Ognica, stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-12-15 12:26:20
Zarządzenie Nr 759/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-12-15 12:22:34
Zarządzenie Nr 758/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-12-15 12:18:51
Zarządzenie Nr 757/2023 w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa 2023-12-15 12:14:33
Zarządzenie Nr 756/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci stosowanych w Urzędzie Gminy Widuchowa 2023-12-15 12:10:44
Zarządzenie Nr 656/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2024-04-25 13:53:55
Zarządzenie Nr 755/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-12-15 12:07:23
Zarządzenie Nr 754/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2023-11-15 13:19:45
Zarządzenie Nr 753/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” 2023-11-14 13:05:55
Zarządzenie Nr 752/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-11-10 15:05:30
Zarządzenie Nr 751/2023 zmieniające Zarządzenie Nr 331/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa , zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości 2023-11-10 15:03:58
Zarządzenie Nr 750/2023 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-11-10 15:02:11
Zarządzenie Nr 749/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa 2023-11-10 15:00:38
Zarządzenie Nr 748/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-11-10 14:47:53
Zarządzenie Nr 747/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-11-10 14:46:14
Zarządzenie Nr 746/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stachurze – Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa 2023-11-10 14:45:13
Zarządzenie Nr 745/2023 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego 2023-11-10 14:42:58
Zarządzenie Nr 744/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Pani Agnieszce Tarce 2023-11-10 14:30:01
Zarządzenie Nr 743/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stachurze – Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa 2023-11-10 14:28:35
Zarządzenie Nr 742/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-11-10 14:24:40
Zarządzenie Nr 741/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-11-10 14:22:33
Zarządzenie Nr 740/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-11-10 14:16:51
Zarządzenie Nr 739/2023 w sprawie upoważnienia do podpisywania spisów wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-11-10 14:15:44
Zarządzenie Nr 738/2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2023-11-10 14:14:28
Zarządzenie Nr 737/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-11-10 14:13:08
Zarządzenie Nr 736/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-11-10 14:11:52
Zarządzenie Nr 735/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-11-10 14:09:58
Zarządzenie Nr 734/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-11-10 14:08:44
Zarządzenie Nr 733/2023 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-11-10 14:07:07
Zarządzenie Nr 732/2023 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-11-10 14:05:47
Zarządzenie Nr 731/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w zakresie wsparcia uczniów klasy IV w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych 2023-11-10 14:04:02
Zarządzenie Nr 730/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej w zakresie wsparcia uczniów klasy IV w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych 2023-11-10 14:01:59
Zarządzenie Nr 729/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa” 2023-11-10 14:00:34
Zarządzenie Nr 728/2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widuchowa 2023-11-10 13:58:59
Zarządzenie Nr 727/2023 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-11-10 13:57:04
Zarządzenie Nr 726/2023 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa 2023-11-10 13:55:32
Zarządzenie Nr 725/2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w przypadku jego nieobecności 2023-11-10 13:53:44
Zarządzenie Nr 724/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-11-10 13:51:19
Zarządzenie Nr 723/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-11-10 13:48:51
Zarządzenie Nr 722/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-11-10 13:42:49
Zarządzenie Nr 721/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-11-10 13:41:26
Zarządzenie Nr 720/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-11-10 13:38:48
Zarządzenie Nr 719/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa” 2023-08-28 14:18:32
Zarządzenie Nr 718/2023 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2023-08-28 12:27:29
Zarządzenie Nr 717/2023 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa 2023-08-28 12:12:26
Zarządzenie Nr 716/2023 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa 2023-08-28 12:09:54
Zarządzenie Nr 715/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-08-28 12:08:44
Zarządzenie Nr 714/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-08-28 12:06:02
Zarządzenie Nr 713/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-08-08 11:04:59
Zarządzenie Nr 712/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-07 14:36:03
Zarządzenie Nr 711/2023 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-08-02 12:52:08
Zarządzenie Nr 710/2023 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-08-02 12:52:01
Zarządzenie Nr 709/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-08-02 12:51:42
Zarządzenie Nr 708/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-08-02 12:47:53
Zarządzenie Nr 707/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Krzywin, gm. Widuchowa” 2023-07-31 14:54:21
Zarządzenie Nr 706/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa 2023-07-27 15:25:22
Zarządzenie Nr 705/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-07-27 15:24:10
Zarządzenie Nr 704/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Wymiana źródła ciepła w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa” 2023-07-27 15:23:10
Zarządzenie Nr 703/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-21 15:17:35
Zarządzenie Nr 702/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-07-21 15:15:39
Zarządzenie Nr 701/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną od 04 września 2023 roku do 21 czerwca 2024 roku” 2023-07-13 09:37:06
Zarządzenie Nr 700/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Wymiana źródła ciepła w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa” 2023-07-10 12:55:17
Zarządzenie Nr 699/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-07-10 11:08:10
Zarządzenie Nr 698/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-07-10 11:01:34
Zarządzenie Nr 697/2023 w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Widuchowa w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2022/2023 2023-07-10 11:00:02
Zarządzenie Nr 696/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-07-10 10:53:48
Zarządzenie Nr 695/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-07-10 10:52:09
Zarządzenie Nr 694/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-07-10 10:49:54
Zarządzenie Nr 693/2023 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-07-10 10:49:21
Zarządzenie Nr 692/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych w postaci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową przy ul. Polnej w Widuchowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2023-06-14 10:43:25
Zarządzenie Nr 691/2023 w sprawie przyjęcia procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- GRANTY PPGR” w Gminie Widuchowa 2023-06-14 10:42:24
Zarządzenie Nr 690/2023 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-06-14 10:41:19
Zarządzenie Nr 689/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2023-06-14 10:40:23
Zarządzenie Nr 688/2023 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa 2023-06-14 10:39:13
Zarządzenie Nr 687/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-06-14 10:37:53
Zarządzenie Nr 686/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-06-14 10:36:29
Zarządzenie Nr 685/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-06-14 10:33:45
Zarządzenie Nr 684/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-06-14 10:28:23
Zarządzenie Nr 683/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-06-14 10:26:58
Zarządzenie Nr 682/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-06-14 10:25:49
Zarządzenie Nr 681/2023 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-06-14 10:24:58
Zarządzenie Nr 680/2023 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w drodze konkursu ofert 2023-05-16 14:18:46
Zarządzenie Nr 679/2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. 2023-05-12 14:15:17
Zarządzenie Nr 678/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-05-12 14:01:56
Zarządzenie Nr 677/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-05-12 13:49:47
Zarządzenie Nr 676/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-05-12 13:46:45
Zarządzenie Nr 675/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-05-12 13:37:18
Zarządzenie Nr 674/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-05-12 13:05:46
Zarządzenie Nr 673/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. 2023-04-21 14:35:58
Zarządzenie Nr 672/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. 2023-04-21 14:28:41
Zarządzenie Nr 671/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-04-21 14:25:44
Zarządzenie Nr 670/2023  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Malowanie elewacji budynku szkoły w Krzywinie” w ramach Rządowego Funduszu  Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 2023-04-07 13:39:09
Zarządzenie Nr 669/202 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-04-07 13:35:51
Zarządzenie Nr 668/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-04-07 13:25:06
Zarządzenie Nr 667/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-04-07 13:21:31
Zarządzenie Nr 666/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-04-07 13:10:16
Zarządzenie Nr 655/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-04-07 13:03:32
Zarządzenie Nr 664/2023 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. 2023-03-30 12:23:12
Zarządzenie Nr 663/2023 w sprawie wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-03-30 12:22:53
Zarządzenie Nr 662/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-03-30 12:22:35
Zarządzenie Nr 661/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-03-30 12:22:14
Zarządzenie Nr 660/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru zadania polegającego na budowie oczyszczalni przydomowej 2023-03-30 12:21:49
Zarządzenie Nr 659/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-03-30 12:21:26
Zarządzenie Nr 658/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-03-30 12:20:26
Zarządzenie Nr 657/2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku 2023-03-30 12:19:50
Zarządzenie Nr 656/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa w 2023 r. 2023-02-17 15:01:40
Zarządzenie Nr 655/2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku 2023-02-10 10:32:46
Zarządzenie Nr 654/2023 w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Widuchowa 2023-02-10 10:27:42
Zarządzenie Nr 653/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-02-10 10:24:14
Zarządzenie Nr 652/2023 w sprawie oddania w użyczenie części pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczu stanowiącym własność Gminy Widuchowa 2023-02-10 10:21:34
Zarządzenie Nr 651/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa dotyczących uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa 2023-02-08 15:16:56
Zarządzenie Nr 650/2023  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię CO-CWU opalaną olejem opałowym”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych 2023-02-01 12:29:01
Zarządzenie Nr 649/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-02-17 14:42:20
Zarządzenie Nr 648/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-02-17 14:42:16
Zarządzenie Nr 647/2023 w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek. 2023-02-01 12:17:43
Zarządzenie Nr 646/2023 ​​​​​​​w sprawie określenia  stawek czynszu  z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości  stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2023-02-01 12:11:50
zarządzenie Nr 645/3023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa. 2023-02-01 12:02:26
Zarządzenie Nr 644/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-02-01 11:55:53
Zarządzenie Nr 643/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023. 2023-02-01 11:50:14
Zarządzenie Nr 642/2023 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-01-20 15:18:55
Zarządzenie Nr 641/2023  w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-01-20 15:19:09
Zarządzenie Nr 640/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2023/2024 2023-01-20 15:19:06
Zarządzenie Nr 639/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-01-20 15:19:02
Zarządzenie Nr 638/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2023-01-18 15:24:29
Zarządzenie Nr 637/2023 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa 2023-01-19 15:15:05
Zarządzenie Nr 636/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2023-01-18 15:20:31
Zarządzenie Nr 635/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku 2023-01-19 14:26:12
Zarządzenie Nr 634/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku 2023-01-19 14:07:41
Zarządzenie Nr 633/2023 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa 2023-01-18 14:44:09
Zarządzenie Nr 632/2023 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r. w drodze konkursu ofert 2023-01-05 15:16:29
Zarządzenie Nr 631/2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 2023-01-05 15:13:36
Zarządzenie Nr 630/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-01-18 15:31:16
Zarządzenie Nr 629/2023 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2023-01-20 15:06:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 15:09