Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 642/2023 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 642 /2023

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Widuchowa

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3  z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40)  oraz art.67 ust. 1, ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz.815, poz.1846, poz.2185) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje :

§ 1. Ustala się cenę sprzedaży zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 2/7 o powierzchni 0,0052 ha położonej w obr. Lubicz, w wysokości 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:18

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:18