Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 641/2023  w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 641 /2023

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 19 stycznia 2023 r.

 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa

         Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 37 ust.1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust.2  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz.815, poz.1846, poz.2185) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

         § 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 718 o pow. 0,0991 ha, obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00058911/6, w wysokości 47 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2. Wyznacza się  na dzień 01 marca 2023 r. godz. 1030 w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02  termin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia. 

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:19