Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2005 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 402/2005 w sprawie wpisania Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej do rejestru instytucji kultury. 2006-01-09 12:29:28
Zarządzenie Nr 401/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2006-01-09 12:29:12
Zarządzenie Nr 400/2005 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Widuchowa w IV kwartale 2005 roku. 2006-01-09 10:52:05
Zarządzenie Nr 399/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 r. 2006-01-09 10:51:03
Zarządzenie Nr 398/2005 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności 2005-12-30 14:21:24
Zarządzenie Nr 397/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-12-30 14:09:57
Zarządzenie Nr 396/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2005-12-30 14:09:13
Zarządzenie Nr 395/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2005/2006. 2005-12-27 13:24:33
Zarządzenie Nr 394/2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-12-27 13:20:27
Zarządzenie Nr 393/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania radiomagnetofonu samochodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej. 2005-12-16 11:02:59
Zarządzenie Nr 392/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powo 2005-12-16 11:02:42
Zarządzenie Nr 391/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powo 2005-12-16 11:02:26
Zarządzenie Nr 390/2005 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanego w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2005-12-16 11:02:09
Zarządzenie Nr 389/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Widuchowej oraz jednostkach organizacyjnych. 2005-12-16 11:01:51
Zarządzenie Nr 388/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa oraz powołania k 2005-12-08 11:06:59
Zarządzenie Nr 387/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powoła 2005-12-08 11:05:48
Zarządzenie Nr 386/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2005-12-08 11:05:21
Zarządzenie Nr 385/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 r. 2005-12-02 09:28:05
Zarządzenie Nr 384/2005 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa lokali socjalnych. 2005-12-02 09:27:41
Zarządzenie Nr 383/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-12-02 09:27:09
Zarządzenie Nr 382/2005 w sprawie przeprowadzenia treningu działania systemu wykrywania i alarmowania w warunkach wystąpienia zagrożeń... 2005-11-29 14:55:32
Zarządzenie Nr 381/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2005-11-29 14:55:05
Zarządzenie Nr 380/2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-11-29 14:53:49
Zarządzenie Nr 379/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy w W 2005-11-15 08:56:46
Zarządzenie Nr 378/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu nagłaśniającego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2005-11-15 08:56:19
Zarządzenie Nr 377/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę mieszanki kruszyw z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Widuchowa oraz po 2005-11-08 10:20:10
Zarządzenie Nr 376/2005 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanego w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2005-11-08 10:19:48
Zarządzenie Nr 375/2005 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2005-11-08 10:19:25
Zarządzenie Nr 374/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołan 2005-11-08 10:18:30
Zarządzenie Nr 373/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 r. 2005-11-08 10:17:53
Zarządzenie Nr 372/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2005-11-08 10:01:17
Zarządzenie Nr 371/2005 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Gminy Widuchowa. 2005-11-07 09:12:23
Zarządzenie Nr 370/2005 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej. 2005-11-03 10:25:29
Zarządzenie Nr 369/2005 w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2005-10-28 15:38:21
Zarządzenie Nr 368/2005 w sprawie ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy w Widuchowej. 2005-10-28 15:38:03
Zarządzenie Nr 367/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji – Projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w Dębogórze oraz powołania komisji przetarg 2005-10-28 15:37:44
Zarządzenie Nr 366/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji 2005-10-28 15:37:27
Zarządzenie Nr 365/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz 2005-10-28 15:37:12
Zarządzenie Nr 364/2005 w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej. 2005-10-28 15:36:54
Zarządzenie Nr 363/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawu komputerowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie. 2005-10-27 09:49:24
Zarządzenie Nr 362/2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-10-27 09:44:46
Zarządzenie Nr 361/2005 w sprawie zmian w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz spec 2005-10-27 09:43:56
Zarządzenie Nr 360/2005 w sprawie umorzenia należności do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa. 2005-10-27 09:43:33
Zarządzenie Nr 359/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa. 2005-10-27 09:42:46
Zarządzenie Nr 358/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005 2005-10-27 09:41:18
Zarządzenie Nr 357/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa i powołania komisji. 2005-10-20 09:33:44
Zarządzenie Nr 356/2005 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2005-10-20 09:33:25
Zarządzenie Nr 355/2005 w sprawie zmiany terminu dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Widuchowa w 2005 r. 2005-10-20 09:33:08
Zarządzenie Nr 354/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy w Widuchowej. 2005-10-13 14:53:58
Zarządzenie Nr 353/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2005/2006. 2005-10-13 13:42:44
Zarządzenie Nr 352/2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Widuchowa w IV kwartale 2005 roku. 2005-10-13 13:42:11
Zarządzenie Nr 351/2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Widuchowa w III kwartale 2005 r. 2005-10-13 13:41:32
Zarządzenie Nr 350/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2005-10-13 13:39:25
Zarządzenie Nr 349/2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Widuchowa w I i II kwartale 2005 roku. 2005-10-11 09:29:54
Zarządzenie Nr 348/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2005-10-11 08:44:25
Zarządzenie Nr 347/2005 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2005-10-11 08:43:53
Zarządzenie Nr 346/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 r. 2005-10-11 08:43:02
Zarządzenie Nr 345/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2005/2006. 2005-09-28 09:58:26
Zarządzenie Nr 344/2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Widuchowa ustawami na rok 2005. 2005-09-28 09:55:30
Zarządzenie Nr 343/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2005-09-28 09:55:14
Zarządzenie Nr 342/2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-09-28 09:50:48
Zarządzenie Nr 341/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2005/2006. 2005-09-13 15:44:35
Zarządzenie Nr 340/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Gminnego Przedszkola w Widuchowej na rok szkolny 2005/2006. 2005-09-13 15:43:57
Zarządzenie Nr 339/2005 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Gminy Widuchowa. 2005-09-13 12:31:48
Zarządzenie Nr 338/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach bitumicznych oraz wykonanie nawierzchni z frezów 2005-09-02 14:19:16
Zarządzenie Nr 337/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2005-09-02 10:06:10
Zarządzenie Nr 336/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2005-08-31 15:35:06
Zarządzenie Nr 335/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuch 2005-08-31 15:34:55
Zarządzenie Nr 334/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących włas 2005-08-31 15:34:37
Zarządzenie Nr 333/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2005-08-31 15:34:15
Zarządzenie Nr 332/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia z Zespołu Szkół w Widuchowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej. 2005-08-24 13:03:38
Zarządzenie Nr 331/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa... 2005-08-24 09:02:48
Zarządzenie Nr 330/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa... 2005-08-24 09:02:25
Zarządzenie Nr 329/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej stanowiącego własność Gminy Widuc 2005-08-24 09:02:03
Zarządzenie Nr 328/2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2005-08-24 09:01:41
Zarządzenie Nr 327/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy Widuchow 2005-08-24 09:01:17
Zarządzenie Nr 326/2005 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanego w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2005-08-24 09:00:53
Zarządzenie Nr 325/2005 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanego w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2005-08-24 09:00:29
Zarządzenie Nr 324/2005 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej zbywanej w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2005-08-24 09:00:05
Zarządzenie Nr 323/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa... 2005-08-24 08:59:37
Zarządzenie Nr 322/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa... 2005-08-24 08:59:12
Zarządzenie Nr 321/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach bitumicznych oraz wykonanie nawierzchni z frezów bitumicznych. 2005-08-18 08:55:52
Zarządzenie Nr 320/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2005-08-12 15:52:48
Zarządzenie Nr 319/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Zespołu Szkół w Widuchowej. 2005-08-10 10:04:45
Zarządzenie Nr 318/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2005-08-10 10:04:08
Zarządzenie Nr 317/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie. 2005-08-01 12:37:46
Zarządzenie Nr 316/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej 2005-08-01 12:37:26
Zarządzenie Nr 315/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach bitumicznych oraz wykonanie nawierzchni z frezów bitumicznych. 2005-08-01 12:37:01
Zarządzenie Nr 314/2005 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2005-08-01 12:36:38
Zarządzenie Nr 313/2005 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Widuchowej oraz jednostkach organizacyjnych. 2005-08-01 12:36:01
Zarządzenie Nr 312/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005. 2005-08-01 12:35:39
Zarządzenie Nr 311/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa... 2005-07-04 12:40:56
Zarządzenie Nr 310/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa... 2005-07-04 12:39:20
Zarządzenie Nr 309/2005 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. „Przesył wody z Żelechowa do Polesin oraz sieć wodociągowa z przyłączami w Polesinach”. 2005-07-04 12:38:41
Zarządzenie Nr 308/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 r. 2005-07-04 12:37:54
Zarządzenie Nr 307/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-06-29 10:04:15
Zarządzenie Nr 306/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia rurociągu kanalizacji sanitarnej w Krzywinie. 2005-06-29 10:03:39
Zarządzenie Nr 305/2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-06-29 10:02:55
Zarządzenie Nr 304/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005 2005-06-10 13:00:07
Zarządzenie Nr 303/2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Gminnego Przedszkola w Widuchowej na rok szkolny 2005/2006 2005-06-08 14:25:31
Zarządzenie Nr 302/2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2005/2006. 2005-06-08 14:24:34
Zarządzenie Nr 301/2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2005/2006. 2005-06-08 14:22:31
Zarządzenie Nr 300/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla osób pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych. 2005-06-03 10:20:30
Zarządzenie Nr 299/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2005-06-03 10:19:47
Zarządzenie Nr 298/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004. 2005-06-03 10:19:22
Zarządzenie Nr 297/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 r. 2005-05-09 10:23:55
Zarządzenie Nr 296/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na lata szkolne 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008... 2005-05-06 14:35:14
Zarządzenie Nr 295/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa... 2005-05-05 11:02:40
Zarządzenie Nr 294/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy Widuchowa 2005-05-05 11:02:12
Zarządzenie Nr 293/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2004/2005. 2005-05-05 11:01:14
Zarządzenie Nr 292/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-05-05 11:00:45
Zarządzenie Nr 291/2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-05-05 11:00:19
Zarządzenie Nr 290/2005 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia z wyborów uzupełniających do rady gminy Widuchowa... 2005-05-05 10:58:36
Zarządzenie Nr 289/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej. 2005-05-05 10:58:14
Zarządzenie Nr 288/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2005-05-05 10:57:49
Zarządzenie Nr 287/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2005-05-05 10:57:27
Zarządzenie Nr 286/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Widuchowej. 2005-05-05 10:56:57
Zarządzenie Nr 285/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2005-05-05 10:56:09
Zarządzenie Nr 284/2005 w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. 2005-04-15 13:57:23
Zarządzenie Nr 283/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Widuchowej. 2005-04-15 13:56:35
Zarządzenie Nr 282/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2004/2005. 2005-04-15 13:55:48
Zarządzenie Nr 281/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004. 2005-04-15 13:53:53
Zarządzenie Nr 280/2005 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2005-04-05 10:30:18
Zarządzenie Nr 279/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-04-05 10:29:57
Zarządzenie Nr 278/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż... 2005-04-05 10:29:31
Zarządzenie Nr 277/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż... 2005-04-05 10:29:17
Zarządzenie Nr 276/2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-04-05 10:29:04
Zarządzenie Nr 275/2005 w sprawie zmian w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania... 2005-04-05 10:28:51
Zarządzenie Nr 274/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2004/2005. 2005-03-22 13:21:21
Zarządzenie Nr 273/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie rok szkolny 2004/2005. 2005-03-22 13:20:37
Zarządzenie Nr 272/2005 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym własność Gminy Widuchowa. 2005-03-18 11:56:23
Zarządzenie Nr 271/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego do...” 2005-02-25 14:27:05
Zarządzenie Nr 270/2005 w sprawie ustalenia terminu przekazania akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2005-02-25 14:26:23
Zarządzenie Nr 269/2005 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie... 2005-02-25 14:26:05
Zarządzenie Nr 268/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2005 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Widuchowa... 2005-02-23 11:01:37
Zarządzenie Nr 267/2005 w sprawie ustalenia opłat cmentarnych. 2005-02-18 12:05:08
Zarządzenie Nr 266/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej... 2005-02-18 12:04:50
Zarządzenie Nr 265/2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego... 2005-02-18 12:04:35
Zarządzenie Nr 264/2005 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli... 2005-02-08 08:52:48
Zarządzenie Nr 263/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski nad zadaniem pn.,,Przesył wody z Żelechowa do Polesin oraz sieć wodociągowa...”. 2005-02-08 08:52:16
Zarządzenie Nr 262/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.,,Przesył wody z Żelechowa do Polesin oraz sieć wodociągowa ...”. 2005-02-08 08:51:47
Zarządzenie Nr 261/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-02-08 08:48:10
Zarządzenie Nr 260/2005 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-02-08 08:47:31
Zarządzenie Nr 259/2005 zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa. 2005-02-08 08:46:39
Zarządzenie Nr 258/2005 w sprawie dożywiania dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych i patologicznych podczas ferii zimowych. 2005-02-08 08:46:09
Zarządzenie Nr 257/2005 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2005-01-25 14:14:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
25 sty 2005

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
25 sty 2005, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
25 sty 2005, godz. 14:13