Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2004 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 256/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004. 2005-01-25 11:50:38
Zarządzenie Nr 255/2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2004 r. 2005-01-25 11:50:08
Zarządzenie Nr 254/2004 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2005-01-25 11:49:12
Zarządzenie Nr 253/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2004/2005. 2005-01-25 11:48:28
Zarządzenie Nr 252/2004 w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Widuchowa w 2005 r. 2005-01-25 11:47:58
Zarządzenie Nr 251/2004 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2005-01-25 11:47:11
Zarządzenie Nr 250/2004 w sprawie umorzenia należności do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa. 2005-01-25 11:46:45
Zarządzenie Nr 249/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2004/2005. 2004-12-28 12:15:56
Zarządzenie Nr 248/2004 zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa. 2004-12-28 12:15:03
Zarządzenie Nr 247/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2004/2005. 2004-12-28 12:14:17
Zarządzenie Nr 246/2004 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2004-12-28 12:13:24
Zarządzenie Nr 245/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004. 2004-12-28 12:11:39
Zarządzenie Nr 244/2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2004 r. 2004-12-28 12:10:48
Zarządzenie Nr 243/2004 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2004-12-28 12:09:51
Zarządzenie Nr 242/2004 w sprawie przeprowadzenia treningu działania systemu wykrywania i alarmowania 2004-12-28 12:09:07
Zarządzenie Nr 241/2004 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2004-12-28 12:03:22
Zarządzenie Nr 240/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Widuchowej oraz jednostkach organizacyjnych. 2004-11-24 12:55:30
Zarządzenie Nr 239/2004 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Gminy Widuchowa. 2004-11-24 12:55:04
Zarządzenie Nr 238/2004 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Oświetlenie ul. Polnej w Krzywinie. 2004-11-24 12:54:37
Zarządzenie Nr 237/2004 w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Widuchowa w 2004 r. 2004-11-17 11:09:05
Zarządzenie Nr 236/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa. 2004-11-17 11:08:18
Zarządzenie Nr 235/2004 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Lubicz na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do 2004-11-17 11:05:54
Zarządzenie Nr 234/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy Widuchow 2004-11-17 11:05:14
Zarządzenie Nr 233/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowan 2004-11-17 11:04:24
Zarządzenie Nr 232/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowan 2004-11-17 11:00:43
Zarządzenie Nr 231/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa oraz powołania 2004-11-17 10:56:20
Zarządzenie Nr 230/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004. 2004-11-17 10:55:42
Zarządzenie Nr 229/2004 w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2004-11-17 10:55:02
Zarządzenie Nr 228/2004 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2004-11-17 10:54:17
Zarządzenie Nr 227/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gmin 2004-11-17 10:53:39
Zarządzenie Nr 226/2004 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Oświetlenie ul. Polnej w Krzywinie. 2004-11-17 10:52:07
Zarządzenie Nr 225/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie. 2004-11-17 10:51:29
Zarządzenie Nr 224/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych dla Rewiru Dzielnicowych Policji w Widuchowej. 2004-11-17 10:51:04
Zarządzenie Nr 223/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2004-11-17 10:49:28
Zarządzenie Nr 222/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej. 2004-11-17 10:48:53
Zarządzenie Nr 221/2004 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia z wyborów uzupełniających do rady gminy Widuchowa przeprowadzonych w 2004-10-27 08:39:49
Zarządzenie Nr 220/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2004/2005. 2004-10-19 13:22:13
Zarządzenie Nr 219/2004 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabu 2004-10-19 13:21:51
Zarządzenie Nr 218/2004 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, 2004-10-19 13:21:35
Zarządzenie Nr 217/2004 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2004-10-13 12:50:41
Zarządzenie Nr 216/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004. 2004-10-13 12:47:40
Zarządzenie Nr 215/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie rok szkolny 2004/2005. 2004-10-06 13:20:50
Zarządzenie Nr 213/2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2004 r. 2004-10-06 12:13:02
Zarządzenie Nr 214/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie rok szkolny 2004/2005. 2004-10-06 09:31:40
Zarządzenie Nr 212/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2004/2005. 2004-09-27 10:00:44
Zarządzenie Nr 211/2004 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2004-09-16 10:23:02
Zarządzenie Nr 210/2004 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. Ocieplenie ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Krzywinie oraz ocieplenie ścian sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w 2004-08-30 12:10:22
Zarządzenie Nr 209/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Krzywinie. 2004-08-30 12:10:08
Zarządzenie Nr 208/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół w Widuchowej. 2004-08-30 12:09:23
Zarządzenie Nr 207/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004. 2004-08-30 12:09:05
Zarządzenie Nr 206/2004 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej. 2004-08-30 12:08:52
Zarządzenie Nr 205/2004 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2004-08-30 12:08:41
Zarządzenie Nr 204/2004 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Gminy Widuchowa. 2004-08-30 12:08:27
Zarządzenie Nr 203/2004 w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego. 2004-08-30 12:07:21
Zarządzenie Nr 202/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, udziału w nieruchomości 2004-08-30 12:06:59
Zarządzenie Nr 201/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej włas 2004-08-30 12:06:39
Zarządzenie Nr 200/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2004-08-12 11:57:17
Zarządzenie Nr 199/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej. 2004-08-12 11:57:03
Zarządzenie Nr 198/2004 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. Przesył wody z Bolkowic do Lubiczyna i Stacji PKP Widuchowa oraz sieć wodociągowa w tych miejscowościach. 2004-08-12 11:56:49
Zarządzenie Nr 197/2004 2004-07-19 10:14:28
Zarządzenie Nr 196/2004 2004-07-16 09:26:29
Zarządzenie Nr 195/2004 2004-07-16 09:26:11
Zarządzenie Nr 194/2004 2004-07-16 09:25:53
Zarządzenie Nr 193/2004 2004-07-16 09:25:33
Zarządzenie Nr 192/2004 2004-07-16 09:24:30
Zarządzenie Nr 191/2004 2004-07-15 16:09:00
Zarządzenie Nr 190/2004 2004-07-15 16:08:48
Zarządzenie Nr 189/2004 2004-07-15 16:08:36
Zarządzenie Nr 188/2004 2004-07-15 16:07:52
Zarządzenie Nr 187/2004 2004-07-15 16:06:53
Zarządzenie Nr 186/2004 2004-07-15 15:53:31
Zarządzenie Nr 185/2004 2004-07-15 15:51:59
Zarządzenie Nr 184/2004 2004-07-15 15:46:10
Zarządzenie Nr 183/2004 2004-07-15 11:18:32
Zarządzenie Nr 182/2004 2004-07-15 11:14:09
Zarządzenie Nr 181/2004 2004-07-15 11:13:56
Zarządzenie Nr 180/2004 2004-07-15 11:13:34
Zarządzenie Nr 179/2004 2004-07-15 11:08:49
Zarządzenie Nr 178/2004 2004-07-15 11:08:35
Zarządzenie Nr 177/2004 2004-07-15 11:08:22
Zarządzenie Nr 176/2004 2004-07-15 11:08:07
Zarządzenie Nr 175/2004 2004-07-15 11:07:37
Zarządzenie Nr 174/2004 2004-07-15 11:07:23
Zarządzenie Nr 173/2004 2004-07-15 11:07:09
Zarządzenie Nr 172/2004 2004-07-15 11:06:56
Zarządzenie Nr 171/2004 2004-07-15 11:06:07
Zarządzenie Nr 170/2004 2004-07-15 11:05:14
Zarządzenie Nr 169/2004 2004-07-15 11:04:59
Zarządzenie Nr 168/2004 2004-07-15 11:04:15
Zarządzenie Nr 167/2004 2004-07-15 11:04:00
Zarządzenie Nr 166/2004 2004-07-15 11:03:40
Zarządzenie Nr 165/2004 2004-07-15 11:02:27
Zarządzenie Nr 164/2004 2004-04-28 08:49:11
Zarządzenie Nr 163/2004 2004-04-28 08:48:47
Zarządzenie Nr 162/2004 2004-04-28 08:48:18
Zarządzenie Nr 161/2004 2004-04-28 08:44:12
Zarządzenie Nr 160/2004 2004-04-19 13:50:32
Zarządzenie Nr 159/2004 2004-04-19 13:50:21
Zarządzenie Nr 158/2004 2004-04-05 13:57:48
Zarządzenie Nr 157/2004 2004-04-05 09:41:03
Zarządzenie Nr 156/2004 2004-03-23 15:21:11
Zarządzenie Nr 155/2004 2004-03-09 12:41:13
Zarządzenie Nr 154/2004 2004-03-09 12:39:49
Zarządzenie Nr 153/2004 2004-03-09 12:39:30
Zarządzenie Nr 152/2004 2004-03-08 14:41:00
Zarządzenie Nr 148/2004 2004-02-26 14:06:55
Zarządzenie Nr 151/2004 2004-02-26 13:50:45
Zarządzenie Nr 150/2004 2004-02-26 13:50:30
Zarządzenie Nr 149/2004 2004-02-26 13:50:17
Zarządzenie Nr 147/2004 2004-02-18 12:00:32
Zarządzenie Nr 146/2004 2004-02-05 13:41:38
Zarządzenie Nr 145/2004 2004-02-05 13:41:24
Zarządzenie Nr 144/2004 2004-02-05 13:41:09
Zarządzenie Nr 143/2004 2004-02-05 13:40:54
Zarządzenie Nr 142/2004 2004-02-05 13:40:40
Zarządzenie Nr 141/2004 2004-02-05 13:39:36
Zarządzenie Nr 140/2004 2004-02-05 13:39:21
Zarządzenie Nr 139/2004 2004-02-05 13:39:03
Zarządzenie Nr 138/2004 2004-02-05 13:38:48
Zarządzenie Nr 137/2004 2004-02-05 13:38:31
Zarządzenie Nr 136/2004 2004-02-05 13:37:37
Zarządzenie Nr 135/2004 2004-02-05 13:05:31
Zarządzenie Nr 134/2004 2004-01-14 12:34:44
Zarządzenie Nr 133/2004 2004-01-12 10:52:22
Zarządzenie Nr 132/2004 2004-01-12 10:52:08

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
12 sty 2004

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
12 sty 2004, godz. 10:51

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
12 sty 2004, godz. 10:51