Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sesja Rady Nr XXVI


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXVI/286/2009 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. 2009-11-05 11:17:56
Uchwała Nr XXVI/285/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:17:42
Uchwała Nr XXVI/284/2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata. 2009-11-05 11:17:31
Uchwała Nr XXVI/283/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 2009-11-05 11:17:20
Uchwała Nr XXVI/282/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 2009-11-05 11:17:09
Uchwała Nr XXVI/281/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Widuchowa 2 Gmina Widuchowa. 2009-11-05 11:16:58
Uchwała Nr XXVI/280/2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2009-11-05 11:16:45
Uchwała Nr XXVI/279/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:16:33
Uchwała Nr XXVI/278/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:11:11
Uchwała Nr XXVI/277/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:10:59
Uchwała Nr XXVI/276/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:10:42
Uchwała Nr XXVI/275/2009 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:10:18
Uchwała Nr XXVI/274/2009 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy. 2009-11-05 11:10:02
Uchwała Nr XXVI/273/2009 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Dębogóra w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego. 2009-11-05 11:09:40
Uchwała Nr XXVI/272/2009 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Widuchowa w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego. 2009-11-05 11:05:22
Uchwała Nr XXVI/271/2009 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. 2009-11-05 11:03:51
Uchwała Nr XXVI/270/2009 w sprawie podatku od nieruchomości. 2009-11-05 11:03:01
Uchwała Nr XXVI/269/2009 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2009-11-05 11:02:27
Uchwała Nr XXVI/268/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009. 2009-11-05 11:01:49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 lis 2009, godz. 11:00

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 lis 2009, godz. 11:00