Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sesja Rady Nr XXI


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXI/234/2009 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów. 2009-03-26 10:40:10
Uchwała Nr XXI/233/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lubicz Gmina Widuchowa. 2009-03-26 10:39:39
Uchwała Nr XXI/232/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2009-03-26 10:39:00
Uchwała Nr XXI/231/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2009-03-26 10:38:26
Uchwała Nr XXI/230/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2009-03-26 10:37:18
Uchwała Nr XXI/229/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kłodowo Gmina Widuchowa. 2009-03-26 10:36:36
Uchwała Nr XXI/228/2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2009-03-26 10:35:56
Uchwała Nr XXI/227/2009 w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2009-03-26 10:35:19
Uchwała Nr XXI/226/2009 w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół w Widuchowej. 2009-03-26 10:34:40
Uchwała Nr XXI/225/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych -sołectw na terenie gminy Widuchowa. 2009-03-26 10:33:56
Uchwała Nr XXI/224/2009 o zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Krzywin, Widuchówko i Krzywinek w sprawie zmiany granic sołectwa Krzywin poprzez włączenie miejscowości Krzywinek do sołectwa Krzywin. 2009-03-26 10:32:33
Uchwała Nr XXI/223/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009. 2009-03-26 10:31:26
Uchwała Nr XXI/222/2009 w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Żarczyn na lata 2007- 2015". 2009-03-26 10:28:54
Uchwała Nr XXI/221/2009 w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Pacholęta na lata 2007- 2015". 2009-03-26 10:27:28
Uchwała Nr XXI/220/2009 w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2007- 2015". 2009-03-26 10:25:41
Uchwała Nr XXI/219/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin. 2009-03-26 10:23:29
Uchwała Nr XXI/218/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2009-03-26 10:20:56
Uchwała Nr XXI/217/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2009-03-26 10:18:10
Uchwała Nr XXI/216/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2009-03-26 10:16:58
Uchwała Nr XXI/215/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2009-03-26 10:14:31
Uchwała Nr XXI/214/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. 2009-03-26 10:13:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 mar 2009, godz. 10:13

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 mar 2009, godz. 10:13