Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2016 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2017-02-07 14:19:33
Zarządzenie Nr 326/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2017-02-07 14:19:09
Zarządzenie Nr 325/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:17:55
Zarządzenie Nr 324/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej, środka trwałego w postaci bramy segmentowej automatycznej. 2017-02-07 14:17:04
Zarządzenie Nr 323/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:16:23
Zarządzenie Nr 322/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Widuchowa i jej jednostkach organizacyjnych. 2017-02-07 14:12:12
Zarządzenie Nr 321/2016 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Widuchowa i jej jednostkach organizacyjnych. 2017-02-07 14:11:24
Zarządzenie Nr 320/2016 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodów nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-01-31 13:08:11
Zarządzenie Nr 319/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-01-31 13:06:20
Zarządzenie Nr 318/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2017-01-31 13:05:30
Zarządzenie Nr 317/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-01-31 13:05:10
Zarządzenie Nr 316/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-01-31 13:04:42
Zarządzenie Nr 315/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-01-31 13:04:12
Zarządzenie Nr 314/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze siódmych rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2017-01-31 13:03:43
Zarządzenie Nr 313/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze czwartych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2017-01-31 13:02:58
Zarządzenie Nr 312/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze czwartych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2017-01-31 13:02:31
Zarządzenie Nr 311/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-01-31 13:02:07
Zarządzenie Nr 310/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2016-12-20 15:16:23
Zarządzenie Nr 309/2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-12-20 15:15:50
Zarządzenie Nr 308/2016 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-12-20 15:15:27
Zarządzenie Nr 307/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-12-19 10:04:59
Zarządzenie Nr 306/2016 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-12-19 10:04:24
Zarządzenie Nr 305/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-12-19 10:03:54
Zarządzenie Nr 304/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-12-19 10:03:22
Zarządzenie Nr 303/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-12-19 10:02:57
Zarządzenie Nr 302/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-12-19 10:02:34
Zarządzenie Nr 301/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa . 2016-12-19 10:02:10
Zarządzenie Nr 300/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-12-19 10:01:34
Zarządzenie Nr 299/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze siódmych rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-12-19 10:01:06
Zarządzenie Nr 298/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze czwartych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-12-19 10:00:40
Zarządzenie Nr 297/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze czwartych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-12-19 09:59:55
Zarządzenie Nr 296/2016 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-12-19 09:59:36
Zarządzenie Nr 295/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-12-19 09:58:09
Zarządzenie Nr 294/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-12-19 09:57:09
Zarządzenie Nr 293/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego. 2016-12-19 09:56:42
Zarządzenie Nr 292/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa zbywanej w trybie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego. 2016-12-19 09:56:17
Zarządzenie Nr 291/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy księgowy 2016-11-25 15:09:11
Zarządzenie Nr 290/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie ISR 2016-11-25 15:08:58
Zarządzenie Nr 289/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2016-11-25 09:59:51
Zarządzenie Nr 288/2016 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-11-25 09:59:14
Zarządzenie Nr 287/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-11-25 09:58:48
Zarządzenie Nr 286/2016 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-11-25 09:55:38
Zarządzenie Nr 285/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-11-25 09:54:38
Zarządzenie Nr 284/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-11-25 09:54:01
Zarządzenie Nr 283/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-11-25 09:53:34
Zarządzenie Nr 282/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2016-10-19 15:11:05
Zarządzenie Nr 281/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości. 2016-10-19 15:10:48
Zarządzenie Nr 280/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km." 2016-10-18 15:41:09
Zarządzenie Nr 279/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa. 2016-10-18 15:40:44
Zarządzenie Nr 278/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa. 2016-10-18 15:40:19
Zarządzenie Nr 277/2016 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, środka trwałego w postaci wirnika aeratora 100W03. 2016-10-18 15:39:39
Zarządzenie Nr 276/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-10-18 15:39:20
Zarządzenie Nr 275/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km." 2016-09-29 13:17:03
Zarządzenie Nr 274/2016 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-09-29 13:16:44
Zarządzenie Nr 273/2016 w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Widuchowa. 2016-09-28 15:12:01
Zarządzenie Nr 272/2016 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2016-09-28 15:11:37
Zarządzenie Nr 271/2016 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa. 2016-09-28 15:10:55
Zarządzenie Nr 270/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2016-09-28 15:09:42
Zarządzenie Nr 269/2016 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-09-28 15:09:21
Zarządzenie Nr 268/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzecich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-09-28 10:06:26
Zarządzenie Nr 267/2016 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-09-28 10:06:14
Zarządzenie Nr 266/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-09-28 10:06:03
Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-09-28 10:05:51
Zarządzenie Nr 264/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziewiętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-09-28 10:04:49
Zarządzenie Nr 263/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzynastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-09-28 10:04:36
Zarządzenie Nr 262/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-09-28 10:04:16
Zarządzenie Nr 261/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze szóstych rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-09-28 10:04:03
Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzecich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-09-28 10:03:05
Zarządzenie Nr 259/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-09-28 10:02:53
Zarządzenie Nr 258/2016 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką. 2016-09-28 10:01:55
Zarządzenie Nr 257/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-09-28 10:01:44
Zarządzenie Nr 256 / 2016 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Widuchowa. 2016-08-30 15:18:23
Zarządzenie Nr 255 / 2016 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej. 2016-08-30 15:09:41
Zarządzenie Nr 254 / 2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-08-30 14:56:50
Zarządzenie Nr 253 /2016 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Rynicy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-08-30 14:50:15
Zarządzenie Nr 252 /2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2016-08-23 15:25:41
Zarządzenie Nr 251/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-08-16 09:35:36
Zarządzenie Nr 250/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa. 2016-08-16 09:35:22
Zarządzenie Nr 249/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-08-16 09:35:01
Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km." 2016-07-27 13:44:21
Zarządzenie Nr 247/2016 zmieniające zarządzenie Nr 244/2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-07-27 13:43:31
Zarządzenie Nr 246/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku szkolnym 2016/2017". 2016-07-27 13:43:00
Zarządzenie Nr 245/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugich rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-07-27 13:42:23
Zarządzenie Nr 244/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-07-22 15:06:57
Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-07-22 14:01:03
Zarządzenie Nr 242/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-07-22 14:00:30
Zarządzenie Nr 241/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego. 2016-07-22 14:00:04
Zarządzenie Nr 240/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2016-07-22 13:59:41
Zarządzenie Nr 239/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2016-07-19 11:59:50
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2016-07-19 11:59:30
Zarządzenie Nr 237/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-07-19 11:59:10
Zarządzenie Nr 236/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2016-07-04 10:23:05
Zarządzenie Nr 235/2016 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-07-04 10:22:37
Zarządzenie Nr 234/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-07-04 10:22:12
Zarządzenie Nr 233/2016 zmieniające zarządzenie Nr 198/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 8 kwietnia 2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-07-04 10:21:47
Zarządzenie Nr 232/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanego w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku nr 7 w Rynicy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-07-04 10:20:28
Zarządzenie Nr 231/2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkownika wieczystego. 2016-07-04 10:20:11
Zarządzenie Nr 230/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-07-04 10:19:42
Zarządzenie Nr 229/2016 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych. 2016-07-04 10:19:19
Zarządzenie Nr 228/2016 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2016-07-04 10:18:53
Zarządzenie Nr 227/2016 w sprawie doraźnego powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Krzywinie. 2016-07-04 10:18:22
Zarządzenie Nr 226/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-07-04 10:17:49
Zarządzenie Nr 225/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2016-07-04 10:17:12
Zarządzenie Nr 224/2016 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-07-04 10:16:59
Zarządzenie Nr 223/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 209/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2016-06-15 12:15:49
Zarządzenie Nr 222/2016 w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Widuchowa Nr 204/2016 z dnia 19 maja 2016 r. 2016-06-15 12:12:03
Zarządzenie Nr 221/2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-06-15 12:07:30
Zarządzenie Nr 220/2016 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-06-15 12:00:13
Zarządzenie Nr 219/2016 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-06-15 11:55:46
Zarządzenie Nr 218/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-06-15 11:52:11
Zarządzenie Nr 217/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu osiemnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-06-15 11:49:28
Zarządzenie Nr 216/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwunastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-06-15 11:11:53
Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-06-15 10:52:36
Zarządzenie Nr 214 /2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze piątychrokowańograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-06-15 10:33:03
Zarządzenie Nr 213/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-06-15 10:23:53
Zarządzenie Nr 212/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-06-15 10:19:21
Zarządzenie Nr 211/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-06-15 10:11:57
Zarządzenie Nr 210/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-06-15 09:06:03
Zarządzenie Nr 209/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2016-05-31 15:42:57
Zarządzenie Nr 208/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2016-05-30 08:40:45
Zarządzenie Nr 207/2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 203/2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie odwołania Pani Grażyny Magdziak z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2016-05-24 15:32:38
Zarządzenie Nr 206/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016. 2016-05-24 15:32:27
Zarządzenie Nr 205/2016 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2016-05-23 14:15:40
Zarządzenie Nr 204/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2016-05-23 14:15:17
Zarządzenie Nr 203/2016 w sprawie odwołania Pani Grażyny Magdziak z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2016-05-23 14:15:00
Zarządzenie Nr 202/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-05-20 16:05:00
Zarządzenie Nr 201/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-05-20 16:03:29
Zarządzenie Nr 200/2016 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-05-20 16:02:47
Zarządzenie Nr 199/2016 prostujące Zarządzenie Nr 191/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-05-20 16:02:32
Zarządzenie Nr 198/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 187/2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-05-20 16:02:20
Zarządzenie Nr 197/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Widuchowa zbywanego w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-05-20 16:02:05
Zarządzenie Nr 196/2016 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-05-20 16:01:44
Zarządzenie Nr 195/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-05-20 15:59:31
Zarządzenie Nr 194/2016 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B,BE,Bc przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2016-05-20 15:58:25
Zarządzenie Nr 193/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-20 15:58:05
Zarządzenie Nr 192/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-05-20 15:57:41
Zarządzenie Nr 191/2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-05-20 15:57:09
Zarządzenie Nr 190/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa. 2016-05-20 15:56:46
Zarządzenie Nr 189/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-05-20 15:56:08
Zarządzenie Nr 188/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-04-12 08:55:06
Zarządzenie Nr 187/2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-04-12 08:54:45
Zarządzenie Nr 186/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-04-12 08:54:21
Zarządzenie Nr 185/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-04-12 08:53:24
Zarządzenie Nr 184/2016 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 50 w Ognicy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-04-12 08:52:52
Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-04-12 08:52:26
Zarządzenie Nr 182/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-04-12 08:52:04
Zarządzenie Nr 181/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2016-03-15 08:14:47
Zarządzenie Nr 180/2016 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016 2016-03-11 09:04:12
Zarządzenie Nr 179/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-03-11 09:03:59
Zarządzenie Nr 178/2016 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-02-25 09:27:53
Zarządzenie Nr 177/2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku 2016-02-23 10:29:30
Zarządzenie Nr 176/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-02-22 17:52:49
Zarządzenie Nr 175/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-02-22 17:52:22
Zarządzenie Nr 174/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2016-02-22 17:52:00
Zarządzenie Nr 173/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań . 2016-02-22 17:51:39
Zarządzenie Nr 172/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań . 2016-02-22 17:51:17
Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2016/2017. 2016-02-22 17:50:53
Zarządzenie Nr 170/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu siedemnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2016-02-22 17:50:30
Zarządzenie Nr 169/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-02-22 17:50:06
Zarządzenie Nr 168/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-02-22 17:49:41
Zarządzenie Nr 167/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze czwartych rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa oraz wyznaczenia terminu rokowań 2016-02-22 17:49:19
Zarządzenie Nr 166/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2016-02-22 17:48:56
Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-02-22 17:48:35
Zarządzenie Nr 164/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2016-02-03 15:27:35
Zarządzenie Nr 163/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2016-02-03 15:25:46
Zarządzenie Nr 162/2016 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016 r. 2016-02-03 15:25:04
Zarządzenie Nr 161/2016 w sprawie utworzenia stanowiska pracy oraz zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa. 2016-02-02 09:57:41
Zarządzenie Nr 160/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Widuchowa zbywanego w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 2016-02-02 09:57:15
Zarządzenie Nr 159/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-02-02 09:56:52
Zarządzenie Nr 158/2016 w sprawie naboru osób do komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 2016-02-02 09:56:24
Zarządzenie Nr 157/2016 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 2016-02-02 09:55:59
Zarządzenie Nr 156/2016 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa. 2016-02-02 09:55:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
02 lut 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
02 lut 2016, godz. 09:54

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-