Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2011 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 165/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2012-03-22 11:32:17
Zarządzenie Nr 164/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2012-03-22 11:32:00
Zarządzenie Nr 163/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Widuchowa . 2012-03-22 11:30:41
Zarządzenie Nr 162/2011 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa". 2012-03-22 11:29:19
Zarządzenie Nr 161/2011 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2012-02-03 09:41:47
Zarządzenie Nr 160/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-02-03 09:36:22
Zarządzenie Nr 159/2011 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2012-02-03 09:35:14
Zarządzenie Nr 158/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-02-03 09:34:40
Zarządzenie Nr 157/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2012-02-03 09:34:07
Zarządzenie Nr 156/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-02-03 09:33:34
Zarządzenie Nr 155/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2012-02-03 09:30:50
Zarządzenie Nr 154/2011 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa". 2012-02-03 09:30:16
Zarządzenie Nr 153/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2012-02-03 09:29:37
Zarządzenie Nr 152/2011 w sprawie naboru osób do komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. 2012-02-03 09:28:58
Zarządzenie Nr 151/2011 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. 2012-02-03 09:28:22
Zarządzenie Nr 150/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-12-13 11:00:44
Zarządzenie Nr 149/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-12-13 10:59:58
Zarządzenie Nr 148/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa. 2011-12-13 10:59:23
Zarządzenie Nr 147/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-12-13 10:58:08
Zarządzenie Nr 146/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-12-05 09:35:58
Zarządzenie Nr 145/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-12-05 09:35:44
Zarządzenie Nr 144/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-12-05 09:35:31
Zarządzenie Nr 143/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa. 2011-11-17 11:49:58
Zarządzenie Nr 142/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:49:26
Zarządzenie Nr 141/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa". 2011-11-17 11:49:01
Zarządzenie Nr 140/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:48:24
Zarządzenie Nr 139/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa". 2011-11-17 11:46:22
Zarządzenie Nr 138/2011 w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-11-17 11:45:44
Zarządzenie Nr 137/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanego w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:44:36
Zarządzenie Nr 136/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:44:07
Zarządzenie Nr 135/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2011/2012. 2011-11-17 11:43:00
Zarządzenie Nr 134/2011 w sprawie ogłoszenia zamiaru udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa". 2011-11-17 11:39:58
Zarządzenie Nr 133/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa . 2011-11-17 11:38:21
Zarządzenie Nr 132/2011 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2011-11-17 11:37:52
Zarządzenie Nr 131/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:37:26
Zarządzenie Nr 130/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:36:44
Zarządzenie Nr 129/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2011-11-17 11:34:53
Zarządzenie Nr 128/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-11-17 11:31:38
Zarządzenie Nr 127/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:31:04
Zarządzenie Nr 126/2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania kotłów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2011-11-17 11:30:20
Zarządzenie Nr 125/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:29:53
Zarządzenie Nr 124/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Gminnego Przedszkola w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2011-11-17 11:29:09
Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:28:40
Zarządzenie Nr 122/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:28:14
Zarządzenie Nr 121/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:27:37
Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej. 2011-09-28 08:34:42
Zarządzenie Nr 119/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-09-28 08:34:24
Zarządzenie Nr 118/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-28 08:33:51
Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania śmieciarki IVECO dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2011-09-28 08:33:29
Zarządzenie Nr 116/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-09-28 08:32:00
Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-09-28 08:31:41
Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2011/2012. 2011-09-28 08:31:27
Zarządzenie Nr 113/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-09-28 08:30:37
Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-09-28 08:27:38
Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 2011-09-28 08:27:17
Zarządzenie Nr 110/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2011-09-28 08:24:36
Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-09-28 08:24:04
Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej . 2011-09-28 08:23:20
Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-09-27 14:51:26
Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-09-27 14:50:55
Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-09-27 14:50:24
Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2011-09-27 14:49:52
Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-09-27 14:49:05
Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-08-08 08:09:26
Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2011-08-08 08:08:16
Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej. 2011-07-20 14:59:57
Zarządzenie Nr 99/2011w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2011-07-20 13:35:09
Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-07-20 13:34:43
Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanego w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-07-20 13:34:12
Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanego w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2011-07-20 13:33:44
Zarządzenie Nr 95/2011 Zarządzenie Nr 94/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-07-20 13:33:15
Zarządzenie Nr 94/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-07-20 13:32:47
Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2011-07-20 13:32:18
Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2011-07-20 13:31:40
Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-07-20 13:30:40
Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-07-04 09:39:43
Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:38:17
Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2011-07-04 09:35:06
Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:34:09
Zarządzenie Nr 86/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:33:12
Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:31:14
Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:30:05
Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-07-04 09:29:28
Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-07-04 09:28:46
Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-07-04 09:28:08
Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:27:29
Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Widuchowej. 2011-07-04 09:27:08
Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Gminnego Przedszkola w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2011-07-04 09:25:55
Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2011-07-04 09:24:24
Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2011/2012. 2011-07-04 09:23:29
Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie ogłoszenia zamiaru podpisania umowy z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa." 2011-05-27 13:12:47
Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-05-27 13:12:12
Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-05-27 13:11:35
Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-05-27 13:10:55
Zarządzenie Nr 71/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-05-27 13:10:13
Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-05-27 13:09:29
Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-05-27 13:08:37
Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2011-05-27 13:07:49
Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-05-09 08:45:44
Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. wykonanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Widuchowej. 2011-05-09 08:44:58
Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej do zaciągania zobowiązań. 2011-05-09 08:44:22
Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2011-05-09 08:41:06
Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 2011-05-09 08:40:18
Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-05-09 08:39:36
Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-05-09 08:38:46
Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-05-09 08:38:04
Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku nr 38A przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2011-05-09 08:37:22
Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania gminnej komisji do stwierdzenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 2011-05-09 08:36:15
Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 2011-04-06 14:29:12
Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-04-06 14:25:31
Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-04-06 14:24:45
Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-04-06 14:23:28
Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-04-06 14:22:57
Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań. 2011-04-06 14:21:50
Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. 2011-04-06 14:19:22
Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-23 11:15:02
Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-03-23 11:14:11
Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2011-03-15 12:54:04
Zarządzenie Nr 47/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-03-15 12:53:31
Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-15 12:52:58
Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-03-15 12:52:22
Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-03-15 12:51:44
Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2011-03-15 12:51:01
Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-03-15 12:50:18
Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie odwołania stanu pogotowia powodziowego dla sołectw Ognica, Widuchowa i Marwice. 2011-03-15 12:03:56
Zarządzenie Nr 40/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczenie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy. 2011-03-15 12:03:20
Zarządzenie Nr 39/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-15 12:00:59
Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2011-03-15 11:59:47
Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-15 11:58:20
Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2010/2011. 2011-03-14 14:21:52
Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi wykonywane sprzętem i transportem będącym w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej. 2011-03-14 14:19:57
Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczenie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy. 2011-03-14 14:19:20
Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia opłat cmentarnych. 2011-03-14 14:18:41
Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 14:18:08
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 14:17:26
Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:31:15
Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych samorządowym zakładom budżetowym. 2011-03-14 13:30:35
Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu. 2011-03-14 13:29:59
Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-03-14 13:29:22
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:28:42
Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 2011-03-14 13:28:07
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 r. 2011-03-14 13:27:35
Zarządzenie Nr 23/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:26:46
Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:25:57
Zarządzenie Nr 21/2011 uchylające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:25:10
Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:24:25
Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:22:11
Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:20:21
Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie dożywiania podczas ferii zimowych dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych oraz patologicznych. 2011-03-14 13:19:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
14 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
14 mar 2011, godz. 13:18

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
14 mar 2011, godz. 13:18