Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2012 roku

Prawo miejscowe z 2012 r.

Lp.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XIV/127/2012

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.

18.04.2012 r.

Poz.1036
z 11.05. 2012 r.

2.

Nr XVI/148/2012

w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

18.09.2012 r.

Poz.2088
z 10.10.2012 r.

3.

Nr XVI/149/2012

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

18.09.2012 r.

Poz.2089
z 10.10.2012 r.

4.

Nr XVII/157/2012

w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

08.11.2012 r.

Poz.2520
z 20.11.2012 r.

5.

Nr XVII/158/2012

w sprawie podatku od nieruchomości.

08.11.2012 r.

Poz.2812
z 30.11.2012 r.

6.

Nr XVII/159/2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

08.11.2012 r.

Poz.2813
z 30.11.2012 r.

7.

Nr XVII/160/2012

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

08.11.2012 r.

Poz.2814
z 30.11.2012 r.

8.

Nr XVII/161/2012

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.

08.11.2012 r.

Poz.2815
z 30.11.2012 r.

9.

Nr XVII/164/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych.

08.11.2012 r.

Poz.2521
z 20.11.2012 r.

10.

Nr XVII/165/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.

08.11.2012 r.

Poz.2522
z 20.11.2012 r.

11.

Nr XVIII/167/2012

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

13.12.2012 r.

Poz.85
z 09.01.2013 r.

12.

Nr XVIII/171/2012

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

13.12.2012 r.

Poz.171
z 14.01.2013 r.

13.

Nr XVIII/172/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

13.12.2012 r.

Poz.172
z 14.01.2013 r.

14.

Nr XIX/179/2012

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

28.12.2012 r.

Poz.86
z 09.01.2013 r.

15.

Nr XIX/174/2012

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Widuchowa na lata 2013 - 2017.

28.12.2012 r.

Poz.569
z 01.02.2013 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
06 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
06 lut 2013, godz. 09:29

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
31 maj 2013, godz. 13:17