Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2021 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 454/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2022-01-04 12:02:39
Zarządzenie Nr 453/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych - Zestawów Komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Widuchowej 2022-01-04 12:01:39
Zarządzenie Nr 452/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-04 12:01:08
Zarządzenie Nr 451/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2022-01-04 12:00:46
Zarządzenie Nr 450/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2022-01-04 11:57:00
Zarządzenie Nr 449/2021 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-01-04 11:56:37
Zarządzenie Nr 448/2021 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-01-04 11:56:12
Zarządzenie Nr 447/2021 w sprawie wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-01-04 11:55:46
Zarządzenie Nr 446/2021 w sprawie wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2022-01-04 11:55:19
Zarządzenie Nr 445/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w przypadku jego nieobecności 2022-01-04 11:54:48
Zarządzenie Nr 444/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych - Zestawów Komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Krzywinie 2022-01-04 11:54:18
Zarządzenie Nr 443/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2022-01-04 11:53:53
Zarządzenie Nr 442/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-12-15 12:59:28
Zarządzenie Nr 441/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-12-15 12:59:07
Zarządzenie Nr 440/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2021-12-15 12:58:18
Zarządzenie Nr 439/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Widuchowa 2021-12-15 12:57:59
Zarządzenie Nr 438/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-12-15 12:57:38
Zarządzenie Nr 437/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-12-15 12:57:03
Zarządzenie Nr 436/2021 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2 2021-12-15 12:56:29
Zarządzenie Nr 435/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-12-15 12:55:51
Zarządzenie Nr 434/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej w przypadku jego nieobecności 2021-11-18 09:05:24
Zarządzenie Nr 433/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022" 2021-11-18 09:05:06
Zarządzenie Nr 432/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa 2021-11-18 09:04:26
Zarządzenie Nr 431/2021 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-11-09 12:32:33
Zarządzenie Nr 430/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2021-11-09 12:32:08
Zarządzenie Nr 429/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-11-09 12:31:44
Zarządzenie Nr 428/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 2021-11-09 12:31:06
Zarządzenie Nr 427/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-11-09 12:30:37
Zarządzenie Nr 426/2021 w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Widuchowa 2021-11-09 12:30:05
Zarządzenie Nr 425/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-11-09 12:29:43
Zarządzenie Nr 424/2021 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa 2021-11-09 12:28:52
Zarządzenie Nr 423/2021 w sprawie wyznaczenia terminu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-10-12 14:24:24
Zarządzenie Nr 422/2021 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-10-12 14:24:08
Zarządzenie Nr 421/2021 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-10-12 14:23:52
Zarządzenie Nr 420/2021 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r 2021-10-12 13:10:20
Zarządzenie Nr 419/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-10-05 15:33:08
Zarządzenie Nr 418/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-10-05 15:29:46
Zarządzenie Nr 417/2021 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Widuchowa 2021-10-01 13:08:35
Zarządzenie Nr 416/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-10-01 13:02:07
Zarządzenie Nr 415/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-10-01 12:58:49
Zarządzenie Nr 414/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-10-01 12:51:14
Zarządzenie Nr 413/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra, stanowiącego własność Gminy Widuchowa 2021-09-15 11:24:44
Zarządzenie Nr 412/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2021-09-15 11:24:14
Zarządzenie Nr 411/2021 w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2021-09-15 11:23:47
Zarządzenie Nr 410/2021 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa 2021-09-15 11:23:12
Zarządzenie Nr 409/2021 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie gminy Widuchowa 2021-09-15 11:22:24
Zarządzenie Nr 408/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r." 2021-09-15 11:13:49
Zarządzenie Nr 407/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-09-15 11:13:24
Zarządzenie Nr 406/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej i końcowego odbioru budowy oczyszczalni przydomowej 2021-09-15 11:12:57
Zarządzenie Nr 405/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-09-02 08:42:00
Zarządzenie Nr 404/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-09-02 08:41:32
Zarządzenie Nr 403/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 393 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r." 2021-09-02 08:41:08
Zarządzenie Nr 402/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-09-02 08:40:43
Zarządzenie Nr 401/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2021-09-02 08:40:08
Zarządzenie Nr 400/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-09-02 08:39:42
Zarządzenie Nr 399/2021 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2021-07-27 15:35:21
Zarządzenie Nr 398/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2021-07-27 15:32:57
Zarządzenie Nr 397/2021 w sprawie wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2021-07-27 15:15:53
Zarządzenie Nr 396/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2021-07-27 15:12:06
Zarządzenie Nr 395/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2021-07-27 15:09:46
Zarządzenie Nr 394/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-07-27 15:05:57
Zarządzenie Nr 393/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r." 2021-07-14 14:33:41
Zarządzenie Nr 392/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2021 roku do 24 czerwca 2022 roku" 2021-07-14 14:33:29
Zarządzenie Nr 391/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-07-14 14:33:16
Zarządzenie Nr 390/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-07-06 10:01:46
Zarządzenie Nr 389/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-07-06 10:01:17
Zarządzenie Nr 388/2021 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa 2021-07-06 10:00:50
Zarządzenie Nr 387/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-07-06 10:00:13
Zarządzenie Nr 386/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-07-06 09:59:38
Zarządzenie Nr 385/2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej 2021-07-06 09:59:09
Zarządzenie Nr 384/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej 2021-07-06 09:58:39
Zarządzenie Nr 383/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 370 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa 2021-07-06 09:58:13
Zarządzenie Nr 382/2021 sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2021-06-22 18:26:36
Zarządzenie Nr 381/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-06-22 18:26:11
Zarządzenie Nr 380/2021 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Widuchowa 2021-06-22 18:25:42
Zarządzenie Nr 379/2021 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w biurach Urzędu Gminy Widuchowa z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa 2021-06-22 18:25:05
Zarządzenie Nr 378/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-06-22 18:24:37
Zarządzenie Nr 377/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej 2021-06-07 10:43:14
Zarządzenie Nr 376/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-06-07 10:38:53
Zarządzenie Nr 375/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-06-07 10:38:21
Zarządzenie Nr 374/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-06-07 10:37:52
Zarządzenie Nr 373/2021 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-06-07 10:37:23
Zarządzenie Nr 372 /2021 zmieniające Zarządzenie Nr 371 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej 2021-05-24 11:49:13
Zarządzenie Nr 371 /2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2021-05-19 14:39:45
Zarządzenie Nr 370 /2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa 2021-05-19 14:01:18
Zarządzenie Nr 369 /2021w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-05-19 13:47:47
Zarządzenie Nr 368 /2021w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gmina Widuchowa 2021-05-19 13:44:11
Zarządzenie Nr 367/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-05-11 09:09:24
Zarządzenie Nr 366/2021 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-05-11 09:08:55
Zarządzenie Nr 365/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-05-11 09:08:30
Zarządzenie Nr 364/2021 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa 2021-05-11 09:08:02
Zarządzenie Nr 363/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego 2021-05-11 09:07:35
Zarządzenie Nr 362/2021w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-04-29 15:45:37
Zarządzenie Nr 361/2021w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-04-29 15:42:08
Zarządzenie Nr 360/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-04-26 11:41:26
Zarządzenie Nr 359/2021 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r. 2021-04-26 11:41:10
Zarządzenie Nr 358/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-04-26 11:40:56
Zarządzenie Nr 357/2021 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Widuchowej przy ul. Polnej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-04-26 11:40:34
Zarządzenie Nr 356/2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-04-26 11:40:20
Zarządzenie Nr 355/2021 w sprawie organizacji funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Widuchowej, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Widuchowej oraz Punktu Przedszkolnego w Krzywinie w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli 2021-04-09 14:55:05
Zarządzenie Nr 354/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych 2021-04-09 14:54:52
Zarządzenie Nr 353/2021 w sprawie określenia formy sprawozdań przekazywanych w zakresie operacji finansowych 2021-04-09 14:54:39
Zarządzenie Nr 352/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-04-09 14:54:21
Zarządzenie Nr 351/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-04-09 14:54:06
Zarządzenie Nr 350/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-04-09 14:53:55
Zarządzenie Nr 349/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 341/2021 Wójta Gminy Widuchowa w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2021-04-09 14:53:38
Zarządzenie Nr 348/2021 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa na lata 2021-2023 2021-04-09 14:53:21
Zarządzenie Nr 347/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-04-09 14:52:51
Zarządzenie Nr 346/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-03-11 14:42:02
Zarządzenie Nr 345/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-03-11 14:41:39
Zarządzenie Nr 344/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-03-11 14:41:15
Zarządzenie Nr 343/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 2021-03-11 14:40:44
Zarządzenie Nr 342/2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021-03-11 14:40:13
Zarządzenie Nr 341/2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2021-03-11 14:39:39
Zarządzenie Nr 340/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-03-11 14:39:05
Zarządzenie Nr 339/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-03-11 14:38:25
Zarządzenie Nr 338/2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku 2021-03-11 14:37:42
Zarządzenie Nr 337/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-02-22 15:53:28
Zarządzenie Nr 336/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-02-22 15:53:13
Zarządzenie Nr 335/2021 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244 karosacja Jelcz 005 2021-02-22 15:52:57
Zarządzenie Nr 334/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-02-22 15:52:42
Zarządzenie Nr 333/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-02-22 15:52:23
Zarządzenie Nr 332/2021 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa 2021-02-11 19:36:01
Zarządzenie Nr 331/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości 2021-02-11 19:35:37
Zarządzenie Nr 330/2021 w sprawie wydzierżawienia alei drzew owocowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-02-11 19:35:04
Zarządzenie Nr 329/2021 w sprawie oddania w użyczenie części pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczu stanowiącym własność Gminy Widuchowa 2021-02-11 19:34:35
Zarządzenie Nr 328/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa w 2021r. 2021-02-11 19:34:06
Zarządzenie Nr 327/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Widuchowa 2021-02-11 19:33:37
Zarządzenie Nr 326/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku 2021-02-04 14:55:08
Zarządzenie Nr 325/2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku 2021-02-03 13:25:07
Zarządzenie Nr 324/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku 2021-02-03 13:24:31
Zarządzenie Nr 323/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera w Gminie Widuchowa 2021-02-03 13:24:02
Zarządzenie Nr 322/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-02-03 13:23:17
Zarządzenie Nr 321/2021 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w drodze konkursu ofert 2021-01-29 14:15:01
Zarządzenie Nr 320/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2021/2022 2021-01-29 14:14:24
Zarządzenie Nr 319/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-01-29 14:13:58
Zarządzenie Nr 318/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 41 w Rynicy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa 2021-01-29 14:13:37
Zarządzenie Nr 317/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-01-29 14:13:13
Zarządzenie Nr 316/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 2021-01-29 14:11:20
Zarządzenie Nr 315/2021 zmieniające  Zarządzenie  Nr 310/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2021-01-20 15:44:51
Zarządzenie Nr 314/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej , udziałów w nieruchomościach gruntowych  stanowiących  własność Gminy Widuchowa 2021-01-20 15:35:41
Zarządzenie Nr 313/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2021-01-20 15:32:25
Zarządzenie Nr 312 /2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-01-20 15:29:16
Zarządzenie Nr 311/2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. 2021-01-05 15:16:42
Zarządzenie Nr 310/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2021-01-05 15:16:14
Zarządzenie Nr 309/2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2021-01-05 15:14:49
Zarządzenie Nr 308/2021w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2021-01-05 15:14:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 sty 2021, godz. 15:14

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-