Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2018 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-01-15 15:02:50
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-01-03 13:38:22
Zarządzenie Nr 11/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-01-03 13:38:00
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-01-03 13:36:24
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szesnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2019-01-03 13:36:07
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-01-03 13:35:32
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2019-01-03 13:33:36
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-03 13:33:19
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-01-03 13:33:05
Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". 2018-12-05 10:22:32
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2018-12-05 10:22:14
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-12-05 10:21:15
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2018-12-05 10:20:59
Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2018-12-03 10:03:55
Zarządzenie Nr 566/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". 2018-12-03 10:03:35
Zarządzenie Nr 565/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-12-03 10:03:19
Zarządzenie Nr 564/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-11-13 12:09:45
Zarządzenie Nr 563/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:09:23
Zarządzenie Nr 562/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2018-11-13 12:08:59
Zarządzenie Nr 561/2018 w sprawie odwołania Pani Grażyny Magdziak ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2018-11-13 12:08:39
Zarządzenie Nr 560/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-11-13 12:08:17
Zarządzenie Nr 559/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2018-11-13 12:07:24
Zarządzenie Nr 558/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:06:56
Zarządzenie Nr 557/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:06:36
Zarządzenie Nr 556/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu. 2018-11-13 12:06:07
Zarządzenie Nr 555/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:05:41
Zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-11-13 12:05:15
Zarządzenie Nr 553/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:04:47
Zarządzenie Nr 552/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:04:22
Zarządzenie Nr 551/2018 w spawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność osoby fizycznej. 2018-11-13 12:03:59
Zarządzenie Nr 550/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-11-13 12:03:35
Zarządzenie Nr 549/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-11-13 12:03:04
Zarządzenie Nr 548/2018 w w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2018-10-10 10:56:28
Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-10-10 10:56:02
Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2018-10-10 10:55:41
Zarządzenie Nr 545/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-10-10 10:55:27
Zarządzenie Nr 544/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-09-17 13:05:47
Zarządzenie Nr 543/2018 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:05:24
Zarządzenie Nr 542/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2018-09-17 13:05:02
Zarządzenie Nr 541/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:04:40
Zarządzenie Nr 540/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:04:21
Zarządzenie Nr 539/2018 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:03:57
Zarządzenie Nr 538/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:03:36
Zarządzenie Nr 537/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzecich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:03:15
Zarządzenie Nr 536/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-09-17 13:02:51
Zarządzenie Nr 535/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-09-14 17:55:37
Zarządzenie Nr 534/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". 2018-09-14 17:55:07
Zarządzenie Nr 533/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-09-14 17:54:42
Zarządzenie Nr 532/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2018-09-14 17:52:40
Zarządzenie Nr 531/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2018-09-14 17:51:33
Zarządzenie Nr 530/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-09-14 17:49:03
Zarządzenie Nr 529/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-08-01 14:48:26
Zarządzenie Nr 528/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-07-30 10:48:54
Zarządzenie Nr 527/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej". 2018-07-30 10:48:39
Zarządzenie Nr 526/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". 2018-07-30 10:48:20
Zarządzenie Nr 525/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-07-30 10:48:02
Zarządzenie Nr 524/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2018-07-10 12:14:52
Zarządzenie Nr 523/2018 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2018-07-10 12:14:23
Zarządzenie Nr 522/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-07-10 12:14:05
Zarządzenie Nr 521/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:19:01
Zarządzenie Nr 520/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-06-28 14:18:51
Zarządzenie Nr 519/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu. 2018-06-28 14:18:34
Zarządzenie Nr 518/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2018-06-28 14:18:20
Zarządzenie Nr 517/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:18:10
Zarządzenie Nr 516/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzecich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2018-06-28 14:17:51
Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:17:39
Zarządzenie Nr 514/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:17:25
Zarządzenie Nr 513/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:13:36
Zarządzenie Nr 512/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:11:42
Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2018-06-28 14:11:00
Zarządzenie Nr 510/2018 w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2018-06-28 14:10:46
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:10:35
Zarządzenie Nr 508/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-06-28 14:10:24
Zarządzenie Nr 507/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:07:01
Zarządzenie Nr 506/2018 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku oraz gruntu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:05:24
Zarządzenie Nr 505/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanej stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-06-28 14:05:12
Zarządzenie Nr 504/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:04:59
Zarządzenie Nr 503/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:04:46
Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-05-14 15:16:14
Zarządzenie Nr 501/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Widuchowa 2018-05-14 12:08:03
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa 2018-05-14 11:56:39
Zarządzenie Nr 499/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-05-09 13:48:50
Zarządzenie Nr 498/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-05-09 13:48:30
Zarządzenie Nr 497/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-05-09 13:48:17
Zarządzenie Nr 496/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, następujących środków trwałych. 2018-04-27 08:59:00
Zarządzenie Nr 495/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2018-04-27 08:58:34
Zarządzenie Nr 494/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-04-27 08:58:10
Zarządzenie Nr 493/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2018-04-27 08:57:42
Zarządzenie Nr 492/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-04-27 08:57:03
Zarządzenie Nr 491/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-04-27 08:56:39
Zarządzenie Nr 490/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-04-27 08:56:15
Zarządzenie Nr 489/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-04-27 08:55:54
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-04-27 08:55:28
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-04-27 08:54:59
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2018-04-27 08:54:28
Zarządzenie Nr 485/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-03-06 12:53:37
Zarządzenie Nr 484/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-03-06 12:53:22
Zarządzenie Nr 483/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:52:12
Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2018-03-06 12:51:52
Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:51:07
Zarządzenie Nr 480/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:48:36
Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:46:18
Zarządzenie Nr 478/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2018-03-06 12:36:16
Zarządzenie Nr 477/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:26:15
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2018-03-06 12:25:45
Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:25:22
Zarządzenie Nr 474/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-02-09 13:04:46
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-02-09 13:04:32
Zarządzenie Nr 472/2018 w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Widuchowa. 2018-02-02 13:44:04
Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. 2018-02-02 13:43:04
Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-02 13:42:29
Zarządzenie Nr 469/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-02 13:42:00
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2018/2019. 2018-02-02 13:40:46
Zarządzenie Nr 467/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-02-02 13:40:02
Zarządzenie Nr 466/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa zbywanej w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-01-26 09:27:18
Zarządzenie Nr 465/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:56
Zarządzenie Nr 464/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:33
Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:09
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-01-26 09:25:43
Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:25:06
Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2018-01-26 09:24:37
Zarządzenie Nr 459/2018 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:24:17
Zarządzenie Nr 458/2018 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:23:42
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2018-01-26 09:22:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 sty 2018, godz. 09:19

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-