Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2017 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 456/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2018-01-26 09:21:04
Zarządzenie Nr 455/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2018-01-05 15:30:18
Zarządzenie Nr 454/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-01-05 15:28:42
Zarządzenie Nr 453/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2018-01-05 15:22:38
Zarządzenie Nr 452/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 2018-01-05 15:22:23
Zarządzenie Nr 451/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-01-05 15:22:03
Zarządzenie Nr 450/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2018-01-05 15:21:07
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". 2017-11-30 10:17:19
Zarządzenie Nr 448/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-11-30 10:17:02
Zarządzenie Nr 447/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2017-11-30 10:16:39
Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-11-30 10:16:21
Zarządzenie Nr 445/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-11-30 10:16:06
Zarządzenie Nr 444/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-11-30 10:15:51
Zarządzenie Nr 443/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-23 10:14:25
Zarządzenie Nr 442/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa zbywanej w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-23 10:13:55
Zarządzenie Nr 441/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2017-11-23 10:11:52
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:11:20
Zarządzenie Nr 439/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:11:06
Zarządzenie Nr 438/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2017-11-23 10:10:33
Zarządzenie Nr 437/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-11-23 10:10:01
Zarządzenie Nr 436/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:09:20
Zarządzenie Nr 435/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu siedemnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa . 2017-11-23 10:08:51
Zarządzenie Nr 434/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzynastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:08:28
Zarządzenie Nr 433/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:06:25
Zarządzenie Nr 432/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2017-10-20 14:33:20
Zarządzenie Nr 431/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-10-11 10:59:53
Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-10-11 10:57:06
Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-10-09 12:34:15
Zarządzenie Nr 428/2017 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2017-10-04 14:41:34
Zarządzenie Nr 427/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2017-10-04 14:40:56
Zarządzenie Nr 426/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2017-10-04 14:40:29
Zarządzenie Nr 425/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-10-04 14:40:09
Zarządzenie Nr 424/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2017-09-22 14:05:36
Zarządzenie Nr 423/2017 w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach. 2017-09-22 14:05:13
Zarządzenie Nr 422/2017 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-09-22 14:04:50
Zarządzenie Nr 421/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-09-20 10:09:19
Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-09-20 10:08:44
Zarządzenie Nr 419/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-09-20 10:08:19
Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-09-20 10:05:10
Zarządzenie Nr 417/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2017-09-20 10:04:39
Zarządzenie Nr 416/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2017-09-20 10:04:13
Zarządzenie Nr 415/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-09-20 10:03:43
Zarządzenie Nr 414/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2017-09-20 10:03:13
Zarządzenie Nr 413/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-08-30 14:08:37
Zarządzenie 412/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-08-30 09:29:59
Zarządzenie 411/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-08-30 09:29:43
Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2017-08-18 12:54:18
Zarządzenie Nr 409/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-08-03 15:12:33
Zarządzenie Nr 408/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-08-03 15:12:20
Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2017". 2017-07-28 13:10:10
Zarządzenie Nr 406/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2017-07-27 15:21:17
Zarządzenie Nr 405/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-07-27 15:20:42
Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-07-27 15:20:18
Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-07-27 15:19:54
Zarządzenie Nr 402/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-07-06 10:02:02
Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie utworzenia stanowiska pracy oraz zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-07-06 10:01:48
Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-07-06 10:01:25
Zarządzenie Nr 399/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2017-07-06 10:01:07
Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-07-06 10:00:50
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-06-30 14:32:41
Zarządzenie Nr 396/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-06-30 09:37:44
Zarządzenie Nr 395/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:36:37
Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:36:07
Zarządzenie Nr 393/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-06-30 09:35:42
Zarządzenie Nr 392/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:35:12
Zarządzenie Nr 391/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa zbywanego w trybie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego. 2017-06-30 09:34:49
Zarządzenie Nr 390/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:34:26
Zarządzenie Nr 389/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szesnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:34:04
Zarządzenie Nr 388/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwunastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:33:38
Zarządzenie Nr 387/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa . 2017-06-30 09:32:49
Zarządzenie Nr 386/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:32:18
Zarządzenie Nr 385/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:31:13
Zarządzenie Nr 384/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-06-30 09:30:44
Zarządzenie Nr 383/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2017-06-06 11:06:50
Zarządzenie Nr 382/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-06-06 11:06:36
Zarządzenie Nr 381/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-06-06 11:06:22
Zarządzenie Nr 380/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2017-06-01 09:52:00
Zarządzenie Nr 379/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-06-01 09:51:47
Zarządzenie Nr 378/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-06-01 09:51:29
Zarządzenie Nr 377/2017 w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2017-05-17 09:15:02
Zarządzenie Nr 376/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Mazurkowi, któremu powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2017-05-16 10:29:33
Zarządzenie Nr 375/2017 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Panu Sławomirowi Mazurkowi. 2017-05-16 10:29:19
Zarządzenie Nr 374/2017 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-05-16 10:29:05
Zarządzenie Nr 373/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-05-12 15:20:44
Zarządzenie Nr 372/2017 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2017-05-12 15:20:14
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2017-05-12 15:19:31
Zarządzenie Nr 370/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-05-12 15:19:08
Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-05-12 15:18:49
Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2017/2018 2017-04-12 15:20:11
Zarządzenie Nr 367/2017 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. 2017-04-12 15:19:41
Zarządzenie Nr 366/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:18:46
Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:18:27
Zarządzenie Nr 364/2017 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:18:05
Zarządzenie Nr 363/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-04-12 15:17:36
Zarządzenie Nr 362/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2017-04-12 15:17:03
Zarządzenie Nr 361/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:16:35
Zarządzenie Nr 360/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:16:11
Zarządzenie Nr 359/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:15:48
Zarządzenie Nr 358/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:52:45
Zarządzenie Nr 357/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:52:22
Zarządzenie Nr 356/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:52:01
Zarządzenie Nr 355/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:51:33
Zarządzenie Nr 354/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:50:54
Zarządzenie Nr 353/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze piątych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2017-03-16 10:50:32
Zarządzenie Nr 352/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-03-16 10:50:11
Zarządzenie Nr 351/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-03-16 10:49:44
Zarządzenie Nr 350/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-03-16 10:49:17
Zarządzenie Nr 349/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:48:54
Zarządzenie Nr 348/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:48:33
Zarządzenie Nr 347/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:48:11
Zarządzenie Nr 346/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:47:49
Zarządzenie Nr 345/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:47:25
Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:47:11
Zarządzenie Nr 343/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-02-24 13:10:05
Zarządzenie Nr 342/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-02-07 14:30:42
Zarządzenie Nr 341/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-02-07 14:30:20
Zarządzenie Nr 340/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:25:57
Zarządzenie Nr 339/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-02-07 14:25:32
Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-02-07 14:24:57
Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 r. 2017-02-07 14:24:23
Zarządzenie Nr 336/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-02-07 14:23:57
Zarządzenie Nr 335/2017 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:23:26
Zarządzenie Nr 334/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:22:56
Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:22:33
Zarządzenie Nr 332/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:22:07
Zarządzenie Nr 331/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:21:44
Zarządzenie Nr 330/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:21:22
Zarządzenie Nr 329/2017 w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2017-02-07 14:20:59
Zarządzenie Nr 328/2017 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2017-02-07 14:20:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
07 lut 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
07 lut 2017, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-