Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2013 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 422/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Widuchowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2014-01-17 12:36:52
Zarządzenie Nr 421/2013 w sprawie naboru osób do komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. 2014-01-17 12:36:28
Zarządzenie Nr 420/2013 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. 2014-01-17 12:35:59
Zarządzenie Nr 419/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców miejscowości Lubicz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2014-01-17 12:35:13
Zarządzenie Nr 418/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2014-01-17 12:34:52
Zarządzenie Nr 417/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2014-01-17 12:34:26
Zarządzenie Nr 416/2013 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2014-01-17 12:34:11
Zarządzenie Nr 415/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2014-01-08 13:45:16
Zarządzenie Nr 414/2013 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2014-01-08 13:44:53
Zarządzenie Nr 413/2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2014-01-08 13:44:33
Zarządzenie Nr 412/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2014-01-08 13:44:15
Zarządzenie Nr 411/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców miejscowości Widuchowa części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego. 2014-01-08 13:43:51
Zarządzenie Nr 410/2013 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2014-01-08 13:43:35
Zarządzenie Nr 409/2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2014-01-08 13:43:14
Zarządzenie Nr 408/2013 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. "Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej". 2013-12-16 10:51:43
Zarządzenie Nr 407/2013 w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych. 2013-12-16 10:51:03
Zarządzenie Nr 406/2013 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 40 w Lubiczu w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-12-16 10:50:31
Zarządzenie Nr 405/2013 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców miejscowości Widuchowa na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-12-16 10:49:55
Zarządzenie Nr 404/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-12-16 10:49:26
Zarządzenie Nr 403/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2013-12-16 10:48:55
Zarządzenie Nr 402/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-12-16 10:48:27
Zarządzenie Nr 401/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-12-16 10:46:52
Zarządzenie Nr 400/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2013-12-16 10:45:19
Zarządzenie Nr 399/2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-11-15 12:22:52
Zarządzenie Nr 398/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-11-15 12:22:31
Zarządzenie Nr 397/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-11-15 12:22:16
Zarządzenie Nr 396/2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-11-15 12:22:01
Zarządzenie Nr 395/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-10-29 12:53:39
Zarządzenie Nr 394/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywinie. 2013-10-29 12:53:14
Zarządzenie Nr 393/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2013-10-29 12:52:42
Zarządzenie Nr 392/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-10-29 12:52:09
Zarządzenie Nr 391/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2013-10-29 12:51:37
Zarządzenie Nr 390/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-10-29 12:50:55
Zarządzenie Nr 389/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-10-29 12:46:47
Zarządzenie Nr 388/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa 2013-10-29 12:46:12
Zarządzenie Nr 387/2013 w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Widuchowej. 2013-10-29 12:45:37
Zarządzenie Nr 386/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-10-29 12:45:07
Zarządzenie Nr 385/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 372/2013 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2013-10-29 12:44:30
Zarządzenie Nr 384/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2013-10-29 12:44:00
Zarządzenie Nr 383/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2013-09-26 09:49:28
Zarządzenie Nr 382/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2013/2014. 2013-09-26 09:49:01
Zarządzenie Nr 381/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013. 2013-09-26 09:47:51
Zarządzenie Nr 380/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej . 2013-09-26 09:47:27
Zarządzenie Nr 379/2013 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-09-26 09:46:45
Zarządzenie Nr 378/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2013-09-26 09:46:05
Zarządzenie Nr 377/2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-09-26 09:45:20
Zarządzenie Nr 376/2013 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-09-26 09:44:46
Zarządzenie Nr 375/2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-09-26 09:44:17
Zarządzenie Nr 374/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-09-26 09:43:40
Zarządzenie Nr 373/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-09-26 09:42:38
Zarządzenie Nr 372/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2013-09-26 09:42:00
Zarządzenie Nr 371/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2013-09-20 08:39:44
Zarządzenie Nr 370/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-09-20 08:39:10
Zarządzenie Nr 369/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-09-20 08:38:48
Zarządzenie Nr 368/2013 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-09-20 08:38:12
Zarządzenie Nr 367/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-09-20 08:37:42
Zarządzenie Nr 366/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-09-20 08:37:22
Zarządzenie Nr 365/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-08-09 14:19:25
Zarządzenie Nr 364/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-08-09 14:19:10
Zarządzenie Nr 363/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej 2013-08-09 14:18:56
Zarządzenie Nr 362/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-08-09 14:18:41
Zarządzenie Nr 361/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 2013-08-09 14:18:26
Zarządzenie Nr 360/2013 w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2013-08-09 14:18:11
Zarządzenie Nr 359/2013 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej. 2013-08-09 14:17:53
Zarządzenie Nr 358/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2013-07-23 15:03:09
Zarządzenie Nr 357/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-07-23 15:02:19
Zarządzenie Nr 356/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2013-07-23 15:01:48
Zarządzenie Nr 355/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2013-07-05 14:00:52
Zarządzenie Nr 354/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-07-05 14:00:03
Zarządzenie Nr 353/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-07-05 13:59:47
Zarządzenie Nr 352/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-06-27 11:35:39
Zarządzenie Nr 351/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2013-06-27 11:35:17
Zarządzenie Nr 350/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2012/2013. 2013-06-27 11:35:01
Zarządzenie Nr 349/2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-06-27 11:34:16
Zarządzenie Nr 348/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-06-27 11:33:43
Zarządzenie Nr 347/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-06-27 11:33:17
Zarządzenie Nr 346/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-06-27 11:32:48
Zarządzenie Nr 345/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2013-06-27 11:32:01
Zarządzenie Nr 344/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-06-27 11:31:24
Zarządzenie Nr 343/2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-06-26 15:09:08
Zarządzenie Nr 342/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2013-06-26 15:08:34
Zarządzenie Nr 341/2013 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej 2013-05-29 09:42:40
Zarządzenie Nr 340/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2013-05-29 09:42:09
Zarządzenie Nr 339/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji, ceny wywoławczej do rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2013-05-29 09:41:40
Zarządzenie Nr 338/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu. 2013-05-29 09:40:57
Zarządzenie Nr 337/2013 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-05-29 09:40:31
Zarządzenie Nr 336/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-05-29 09:40:03
Zarządzenie Nr 335/2013 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji, ceny wywoławczej do rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2013-05-29 09:39:35
Zarządzenie Nr 334/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Gminnego Przedszkola w Widuchowej na rok szkolny 2013/2014. 2013-05-29 09:39:14
Zarządzenie Nr 333/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2013/2014. 2013-05-29 09:32:02
Zarządzenie Nr 332/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2013/2014. 2013-05-29 09:30:38
Zarządzenie Nr 331/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2013-05-29 09:29:23
Zarządzenie Nr 330/2013 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 2013-05-29 09:24:58
Zarządzenie Nr 329/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-05-28 15:02:20
Zarządzenie Nr 328/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-05-28 15:01:33
Zarządzenie Nr 327/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-05-28 14:56:47
Zarządzenie Nr 326/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2013-05-28 14:56:17
Zarządzenie Nr 325/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-05-28 14:55:44
Zarządzenie Nr 324/2013 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2013-05-28 14:55:27
Zarządzenie Nr 323/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-05-28 14:55:03
Zarządzenie Nr 322/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2013-05-28 14:51:34
Zarządzenie Nr 321/2013 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2013-04-12 12:26:58
Zarządzenie Nr 320/2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-04-12 12:26:32
Zarządzenie Nr 319/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2013-04-12 12:03:36
Zarządzenie Nr 318/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2013-04-12 12:02:53
Zarządzenie Nr 317/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2013-04-12 12:02:27
Zarządzenie Nr 316/2013 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2013-04-12 12:02:01
Zarządzenie Nr 315/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-04-12 12:01:37
Zarządzenie Nr 314/2013 w sprawie ustalenia opłat cmentarnych. 2013-04-12 12:00:25
Zarządzenie Nr 313/2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa. 2013-04-12 12:00:03
Zarządzenie nr 312/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2013-04-04 09:07:55
Zarządzenie nr 311/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-04-04 09:07:16
Zarządzenie nr 310/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Związku Gmin Dolnej Odry. 2013-04-04 09:06:45
Zarządzenie nr 309/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa . 2013-04-04 09:06:18
Zarządzenie nr 308/2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-04-04 09:05:16
Zarządzenie nr 307/2013 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-04-04 09:04:41
Zarządzenie nr 306/2013 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa. 2013-04-04 09:04:08
Zarządzenie nr 305/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-04-04 09:03:34
Zarządzenie nr 304/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-04-04 09:03:05
Zarządzenie nr 303/2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-04-04 09:02:29
Zarządzenie nr 302/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-04-04 09:01:02
Zarządzenie nr 301/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-04-04 09:00:30
Zarządzenie nr 300/2013 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 2013-04-04 08:57:09
Zarządzenie nr 299/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2012/2013. 2013-04-04 08:55:55
Zarządzenie nr 298/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2013-04-04 08:55:17
Zarządzenie nr 297/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2013-04-04 08:54:46
Zarządzenie nr 296/2013 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 2013-04-04 08:54:17
Zarządzenie nr 295/2013 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. 2013-04-04 08:53:17
Zarządzenie Nr 294/2013 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich we wsiach Pacholęta, Żelechowo, Kłodowo, Rynica, Czarnówko, Bolkowice i Żarczyn w Gminie Widuchowa. 2013-02-08 09:21:46
Zarządzenie Nr 293/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2013. 2013-02-08 09:20:54
Zarządzenie Nr 292/2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-02-08 09:20:31
Zarządzenie Nr 291/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2012/2013. 2013-02-08 09:18:56
Zarządzenie Nr 290/2013 w sprawie dożywiania podczas ferii zimowych dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych oraz patologicznych. 2013-02-08 09:18:17
Zarządzenie Nr 289/2013 w sprawie naboru osób do komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. 2013-02-08 09:17:41
Zarządzenie Nr 288/2013 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. 2013-02-08 09:17:01
Zarządzenie Nr 287/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2012/2013. 2013-02-08 09:16:17
Zarządzenie Nr 286/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2013-02-08 09:15:29
Zarządzenie Nr 285/2013 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2013-02-07 14:53:30
Zarządzenie Nr 284/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-02-07 14:47:00
Zarządzenie Nr 283/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2013-02-07 14:43:28
Zarządzenie Nr 282/2013 w w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2013-02-07 14:18:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
07 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
07 lut 2013, godz. 14:18

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-