Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.


ZARZĄDZENIE Nr 59/2019
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm. z 2018 r. poz. 1496, poz. 1693, z 2019 r. poz. 492) ,oraz § 1 pkt 5 Uchwały Nr XX/202/2000 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień do określania wysokości opłat komunalnych, zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustala się cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Widuchowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opłaty z § 1 zostaną powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

§ 3.Traci moc Zarządzenie Nr 177/2012 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi wykonywane sprzętem i transportem będącym w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik do z59-19.doc (DOC, 54.50Kb) 2019-07-01 12:17:35 240
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
01 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
01 lip 2019, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
01 lip 2019, godz. 12:17