Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2020 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 307/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2021-01-05 15:23:24
Zarządzenie Nr 306/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030" 2020-12-30 18:27:44
Zarządzenie Nr 305/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-12-30 18:23:23
Zarządzenie Nr 304/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:49:06
Zarządzenie Nr 303/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:48:39
Zarządzenie Nr 302/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2020-12-22 08:48:14
Zarządzenie Nr 301/2020 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244 koronacja Jelcz 005 2020-12-22 08:47:33
Zarządzenie Nr 300/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:47:01
Zarządzenie Nr 299/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:46:34
Zarządzenie Nr 298/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:46:02
Zarządzenie Nr 297/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:45:32
Zarządzenie Nr 296/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2020-12-22 08:45:01
Zarządzenie Nr 295/2020 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. 2020-12-14 11:56:20
Zarządzenie Nr 294/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2020-12-14 11:55:45
Zarządzenie Nr 293/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2020-12-14 11:55:23
Zarządzenie Nr 292/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. ,,Przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna w Widuchowej' 2020-12-01 14:45:53
Zarządzenie Nr 291/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-12-01 14:36:26
Zarządzenie Nr 290/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-12-01 14:30:43
Zarządzenie Nr 289/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2020-12-01 11:29:11
Zarządzenie Nr 288/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 2020-11-27 15:34:19
Zarządzenie Nr 287/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa 2020-11-27 12:43:26
Zarządzenie Nr 286/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa 2020-11-27 12:43:10
Zarządzenie Nr 285/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2020-11-27 12:42:58
Zarządzenie Nr 284/2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-11-27 12:42:37
Zarządzenie Nr 283/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 478, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2,stanopwiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-11-13 09:43:44
Zarządzenie Nr 282/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-11-13 09:43:29
Zarządzenie Nr 281/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-11-13 09:43:13
Zarządzenie Nr 280/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-11-13 09:42:55
Zarządzenie Nr 279/2020 w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Widuchowa w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 2020-10-28 08:19:34
Zarządzenie Nr 278/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-10-28 08:19:19
Zarządzenie Nr 277/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-10-28 08:19:03
Zarządzenie Nr 276/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-10-28 08:17:46
Zarządzenie Nr 275/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2020-10-22 00:57:22
Zarządzenie Nr 274/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 2020-10-22 00:38:14
Zarządzenie Nr 273/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2020-10-22 00:28:30
Zarządzenie Nr 272/2020w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2020-10-22 00:22:45
Zarządzenie Nr 271/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa funkcjonowania świetlic wiejskich w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania. 2020-10-22 00:13:17
Zarządzenie Nr 270/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 2020-10-21 23:56:36
Zarządzenie Nr 269/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-10-21 23:38:22
Zarządzenie Nr 268/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-10-21 23:26:45
Zarządzenie Nr 267/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-10-21 22:55:39
Zarządzenie Nr 266/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-10-21 22:44:06
Zarządzenie Nr 265/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-10-21 22:27:22
Zarządzenie Nr 264/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:56:30
Zarządzenie Nr 263/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Widuchowa w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania. 2020-09-30 09:56:13
Zarządzenie Nr 262/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-09-30 09:55:15
Zarządzenie Nr 261/2020 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:54:36
Zarządzenie Nr 260/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:54:06
Zarządzenie Nr 259/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej. 2020-09-30 09:51:16
Zarządzenie Nr 258/2020 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Stachurze - Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:50:47
Zarządzenie Nr 257/2020 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:49:29
Zarządzenie Nr 256/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-09-30 09:48:58
Zarządzenie Nr 255/2020 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w biurach Urzędu Gminy Widuchowa z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. 2020-09-30 09:48:31
Zarządzenie Nr 254/2020 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-09-30 09:48:04
Zarządzenie Nr 253/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa, w ramach kontynuacji dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. 2020-09-30 09:47:35
Zarządzenie Nr 252/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-09-30 09:47:09
Zarządzenie Nr 251/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2020-09-30 09:46:33
Zarządzenie Nr 250/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:10:08
Zarządzenie Nr 249/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-09-09 11:09:26
Zarządzenie Nr 248/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:08:46
Zarządzenie Nr 247/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:08:05
Zarządzenie Nr 246/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:07:09
Zarządzenie Nr 245/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-09-09 11:06:28
Zarządzenie Nr 244/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:05:57
Zarządzenie Nr 243/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-09-09 11:05:05
Zarządzenie Nr 242/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2020-09-09 11:04:32
Zarządzenie Nr 241/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa. 2020-09-09 11:04:00
Zarządzenie Nr 240/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-09-09 11:03:27
Zarządzenie Nr 239/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-08 15:15:05
Zarządzenie Nr 238/2020 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2020-09-08 15:14:37
Zarządzenie Nr 237/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-08 15:14:04
Zarządzenie Nr 236/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-09-08 15:13:45
Zarządzenie Nr 235/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku" 2020-08-12 12:51:23
Zarządzenie Nr 234/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:50:51
Zarządzenie Nr 233/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-08-12 12:50:09
Zarządzenie Nr 232/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:49:27
Zarządzenie Nr 231/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-08-12 12:48:57
Zarządzenie Nr 230/2020 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 w Krzywinie przy ul. Widuchowskiej, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 12:48:32
Zarządzenie Nr 229/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-08-12 12:46:27
Zarządzenie Nr 228/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:44:45
Zarządzenie Nr 227/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:44:14
Zarządzenie Nr 226/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:43:44
Zarządzenie Nr 225/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej. 2020-08-12 12:43:10
Zarządzenie Nr 224/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gmina Widuchowa. 2020-08-12 12:42:42
Zarządzenie Nr 223/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gmina Widuchowa. 2020-08-12 12:42:13
Zarządzenie Nr 222/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 12:41:47
Zarządzenie Nr 221/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Widuchowej. 2020-08-12 12:41:21
Zarządzenie Nr 220/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:40:48
Zarządzenie Nr 219/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:40:08
Zarządzenie Nr 218/2020 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2020-08-12 12:39:36
Zarządzenie Nr 217/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-08-12 12:39:12
Zarządzenie Nr 216/2020 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. 2020-08-12 12:38:48
Zarządzenie Nr 215/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 11:02:33
Zarządzenie Nr 214/2020 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2020-08-12 11:02:06
Zarządzenie Nr 213/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 11:01:41
Zarządzenie Nr 212/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-08-12 11:01:04
Zarządzenie Nr 211/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 11:00:06
Zarządzenie Nr 210/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:59:41
Zarządzenie Nr 209/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:59:19
Zarządzenie Nr 208/2020 w sprawie rozszerzenia bezpośredniej obsługi interesantów przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Widuchowa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2020-08-12 10:58:54
Zarządzenie Nr 207/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 10:58:21
Zarządzenie Nr 206/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:57:51
Zarządzenie Nr 205/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:57:24
Zarządzenie Nr 204/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-08-12 10:56:58
Zarządzenie Nr 203/2020 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:56:32
Zarządzenie Nr 202/2020 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:56:04
Zarządzenie Nr 201/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej. 2020-08-12 10:55:30
Zarządzenie Nr 200/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Bolkowice i Kłodowo". 2020-05-08 11:09:12
Zarządzenie Nr 199/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-08 11:09:00
Zarządzenie Nr 198/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:32:39
Zarządzenie Nr 197/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:29:56
Zarządzenie Nr 196/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2020-05-07 11:27:45
Zarządzenie Nr 195/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2020-05-07 11:27:11
Zarządzenie Nr 194/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:26:43
Zarządzenie Nr 193/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:26:09
Zarządzenie Nr 192/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:25:36
Zarządzenie Nr 191/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-05-07 11:25:02
Zarządzenie Nr 190/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:24:00
Zarządzenie Nr 189/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:23:30
Zarządzenie Nr 188/2020 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:22:55
Zarządzenie Nr 187/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2020-05-07 11:22:23
Zarządzenie Nr 186/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:21:51
Zarządzenie Nr 185/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:21:10
Zarządzenie Nr 184/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:20:34
Zarządzenie Nr 183/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowań konkursowych w sprawie naborów na wolne stanowiska urzędnicze. 2020-05-07 11:19:55
Zarządzenie Nr 182/2020 w sprawie zmiany harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2020/2021. 2020-05-07 11:19:26
Zarządzenie Nr 181/2020 zmieniające zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zatwierdzania regulaminów, przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości. 2020-05-07 11:17:46
Zarządzenie Nr 180/2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych związanych z realizacją przedsięzwięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej". 2020-05-07 11:17:09
Zarządzenie Nr 179/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:16:07
Zarządzenie Nr 178/2020 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji. 2020-05-07 11:15:34
Zarządzenie Nr 177/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-05-07 11:15:07
Zarządzenie Nr 176/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:14:33
Zarządzenie Nr 175/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2020/2021. 2020-02-28 14:18:54
Zarządzenie Nr 174/2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku. 2020-02-28 14:18:27
Zarządzenie Nr 173/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu. 2020-02-28 14:18:04
Zarządzenie Nr 172/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-02-28 14:17:36
Zarządzenie Nr 171/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-02-28 14:17:12
Zarządzenie Nr 170/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-02-28 14:16:47
Zarządzenie Nr 169/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-02-07 08:46:33
Zarządzenie Nr 168/2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2020-02-07 08:41:39
Zarządzenie Nr 167/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2020-02-04 08:11:28
Zarządzenie Nr 166/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-02-03 12:10:08
Zarządzenie Nr 165/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-01-31 13:20:06
Zarządzenie Nr 164/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-01-31 13:09:18
Zarządzenie Nr 163/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku. 2020-01-30 11:19:07
Zarządzenie Nr 162/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku. 2020-01-30 11:18:41
Zarządzenie Nr 161/2020 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-01-30 11:18:12
Zarządzenie Nr 160/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-01-24 11:14:19
Zarządzenie Nr 159/2020 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2020-01-24 11:13:52
Zarządzenie Nr 158/2020 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-01-24 11:13:20
Zarządzenie Nr 154/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2020-01-24 11:12:53
Zarządzenie Nr 157/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 10.02.2020 do 31.12.2020 r. 2020-01-16 15:12:23
Zarządzenie Nr 156/2020w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 10.02.2020 r. do 31.12.2020 r. 2020-01-16 15:00:49
Zarządzenie Nr 155/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-01-16 14:51:49
Zarządzenie Nr 153/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-01-15 15:25:52
Zarządzenie Nr 152/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-01-15 15:25:04
Zarządzenie Nr 151/2020 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2020-01-15 15:24:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 sty 2020, godz. 15:23

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-